Child pages
  • 3.1 Tutkijan ja opettajan tuottaman materiaalin tekijänoikeus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Medialaboratorion tutkija ja opettaja Andrew Paterson tutkii audiovisuaalisen alan tekijänoikeuskysymyksiä teoksessaan Clip Kino. Tutkimustulokset julkaistaan Creative Commons - lisenssin alaisena.
Valokuva (oikealla): Tara Pattenden
.

Tekijänoikeuden taustalla vaikuttavilla arvoilla ja tieteen vapauden periaatteella voidaan perustella tutkijan ja opettajan itsemääräämisoikeutta, joka on laajimmillaan yliopiston perustoiminnan sekä tutkijan ja opettajan itsenäisen tutkimuksen ja opetuksen yhteydessä. Tällöin laaja itsemääräämisoikeus on yliopiston lakisääteisten tehtävien edellytys, jolloin tieteen vapaus vaikuttaa voimakkaana taustaperiaatteena. Itsenäisessä eli avoimessa tutkimuksessa tutkija ja opettaja määräävät yksin tutkimustensa ja julkaisujensa käytöstä ja voivat myöntää niihin  käyttöoikeuksia hyväksi katsomillaan ehdoilla.

Artikkelit julkaisuissa  ja väitöskirjoissa

Avoimessa tutkimuksessa tutkija omistaa itse kirjoittamansa tieteellisen artikkelin tekijänoikeuden ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti sopimuksen artikkelin julkaisemisesta tieteellisen julkaisun kustantajan kanssa. Jos tällaista artikkelia myöhemmin on tarve käyttää tutkijan väitöskirjassa, on lupa hankittu oheisen kaltaisella kirjeellä silloin, kun alkuperäinen sopimus kustantajan kanssa on sisältänyt laajan tekijänoikeuksien luovutuksen.

Dear  xxxe,

In Finland a PhD-thesis most often consists of an overview (about 30-50 pages long) and several articles published in scientific journals (at the U University usually six articles).

In my PhD-thesis the article published by P  is:

Kxxxxx

I am cordially requesting your permission to include the article (above) in the printed version (about xx prints) of my thesis and also exhibit them in the internet as PDF-files on the www-page of our university library (www. xxxx) and store them on the university server as part of my electronic thesis. I want to emphasize that the U University dissertation series does not have commercial purposes.

Please find below my contact information. I remain looking forward to your favourable reply which would enable me to comply with my university’s requirements for receiving a PhD degree.

Yours sincerely

xxxx

Contact information:

  U University  Finland

Yliopiston yhteistyöprojektit ja täydentävät tehtävät

Perustoiminnan lisäksi yliopistot ovat mukana yhteistyöprojekteissa, joita rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. Yhteistyöprojektien osallistujamäärä voi vaihdella kahdenvälisistä yhteistyöprojekteista monikansallisiin yhteistyöprojekteihin. Yhteistyö projektien ehdoista sovitaan kirjallisilla sopimuksilla. joissa yliopisto sitoutuu edelleen luovuttamaan tekijänoikeuksia tai  käyttöoikeuksia  tekijänoikeuksiin. Tutkijoiden fyysinen työ ilman niihin liittyviä tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia on yleensä yhteistyökumppanille arvotonta.  Täyttääkseen sopimusvelvoitteensa rahoittajaa ja yhteistyökumppania kohtaan yliopiston on saatava yhteistyösopimuksessa määritellyt oikeudet yksittäisiltä tutkijoilta ja projektien työntekijöiltä.

Yliopiston oikeudet

Tekijänoikeuslain mukaiset lähioikeudet voivat syntyä suoraan yliopistolle (oikeushenkilölle). Yliopisto voi saada esimerkiksi tekijänoikeuslain 46 §:n mukaista äänitetuottajan suojaa, 46 a §:n mukaista elokuvan tuottajan suojaa tai 49 §:n mukaista luettelon tai tietokannan valmistajan suojaa. Tällöin yliopisto voi hyödyntää oikeuksiaan tekijänoikeuslaissa mainitulla tavalla. Yliopisto ei voi kuitenkaan koskaan olla tekijänoikeuslain 1 §:n mukainen tekijä.

Yliopistolle voi siirtyä käyttöoikeuksia tutkijoiden ja opettajien tekemään materiaaliin nimenomaisilla tai konkludenttisilla sopimuksilla. Sopimuskäytännöt voivat vaihdella eri yliopistoissa.

  • No labels