Child pages
  • 2.1 Opiskelijoiden tekemien teosten käyttöoikeus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yleissilmäys tekijänoikeuksista
.

Tekijänoikeus on immateriaalioikeus, joka syntyy aina teoksen tekijälle, fyysiselle henkilölle.  Eri yliopistoissa on sovittu eri tavoin harjoitus- ja opinnäytetöiden fyysisestä omistusoikeudesta. Ellei muuta ohjeistusta ole, syntyy omistusoikeus yliopiston materiaaleista tehtyyn teokseen yliopistolle, ja opiskelijalla on yleensä mahdollisuus lunastaa työt omakseen materiaalikorvausta vastaan.
.
Käyttöoikeus

Yliopiston jokapäiväinen toiminta edellyttää, että sillä on toiminnassaan oikeus käyttää opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöitä lainmukaisien tehtäviensä hoitamisessa. Tämän varmistamiseksi yliopistoon sisään kirjautuva opiskelija allekirjoittaa yleensä yliopiston kanssa harjoitus- ja opinnäytetöiden käyttöoikeuksia koskevan sopimuksen. Sopimuksella opiskelija luovuttaa yliopistolle rajoitetun oikeuden käyttää harjoitus- ja opinnäytetöitä sen tavanomaisessa ei-kaupallisessa toiminnassa. Tällä tarkoitetaan lähinnä yliopiston opetus-, tutkimus-, tiedotus- ja kirjastotoimintaa. Kysymyksessä on siis ainoastaan käyttöluvan myöntäminen, joten tekijänoikeus harjoitus- ja opinnäytetöihin jää opiskelijalle.  Opiskelijalla säilyy myös oikeus tulla nimetyksi teoksen tekijänä.

.


Kuva Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun intranetissä olevasta Optika-palvelusta

.

Ulkopuolinen rahoitus

Ulkopuolisesti rahoitetuissa projekteissa yksilölliset sopimusvelvoitteet määrittelevät tekijänoikeuden siirtymisen laajuutta. Projekteissa rahoittaja voi edellyttää tekijänoikeuksien siirtämistä projektiin osallistuneilta opiskelijoilta yliopistolle. Käytännössä opiskelijan tulee tällöin luovuttaa taloudelliset oikeudet projektissa syntyneiden teosten osalta kokonaan. Tekijänoikeuden luovutus toteutetaan tavallisesti projektin yhteydessä laaditulla sopimuksella.  Ulkopuoliselle rahoituksella vaaditaan tekijän- ja muiden immateriaalioikeuksien siirtämistä tutkijoilta ja opiskelijoilta yliopistolle, siten että yliopistolla on edelleenluovutusoikeus. Edelleenluovutusoikeus mahdollistaa projektin tulosten hyödyntämisen myös muussa kuin yliopiston omassa käytössä.

Kilpailujen ehdot tekijänoikeussopimuksena

Opiskelijoille järjestetään erilaisia kilpailuja. Kilpailujen säännöt toimivat sopimuksen ehtoina. Osallistuessaan kilpailuun opiskelija hyväksyy kilpailun ehdot ja täten siirtää tekijänoikeuksiaan siinä määrin kuin kilpailun ehdot yksilöivät. Se, joka vetoaa tekijänoikeuksien siirtymiseen, on näyttövelvollinen säännön laadusta ja laajuudesta.  Kilpailun järjestäjälle ei siirry opiskelijan oikeuksia laajemmin kuin mitä kilpailuehdoissa on yksilöity.


  • No labels