Child pages
  • 9.6 Tietokantojen käyttäjien oikeudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laillinen käyttäjä

Tekijänoikeuslain mukaan se, jolla on oikeus käyttää tietokantaa, saa valmistaa tietokannasta kappaleita ja tehdä kaikki muutkin toimet, jotka ovat tarpeen tietokannan sisältöön pääsyä ja sisällön tavanmukaista käyttöä varten. Lain mukainen oikeus käyttää tietokantaa on henkilöllä, joka on sopimuksella saanut tietokantaan käyttöoikeuden tietokannan oikeuksien haltijalta. Sopimuksen ei välttämättä tarvitse olla nimenomainen, vaan hiljainen lupa tai suostumus katsotaan riittävän.

Esimerkiksi internetistä kaikkien saatavilla olevien tekijän suostumuksella levitettyjen tietokantojen osalta voidaan olettaa, että sellaisen käsiinsä saavalla on myös oikeus käyttää sitä.

 

Epäolennaisen käytön estävän ehdon tehottomuus

Tietokantojen kohdalla on tavallista, että käyttäjän on solmittava lisenssisopimus tietokannan oikeudenhaltijan kanssa päästäkseen hyödyntämään tietokantaa. Lisenssisopimuksessa sovitaan tarkemmin tietokannan käytön ehdoista. Tietokannan käyttäjän turvaksi on tekijänoikeuslakiin otettu säännös, joka estää oikeudenhaltijaa laajentamasta lainmukaisia oikeuksiaan. Säännöksen mukaan käyttäjän ja oikeudenhaltijan väliseen sopimukseen ei saa sisällyttää ehtoa, joka estää käyttäjää hyödyntämästä tietokannan määrällisesti tai laadullisesti arvioiden epäolennaista osaa. Tällainen sopimuksen ehto on suoran lain nojalla vailla oikeusvaikutuksia.

 

Kopiointi yksityiseen käyttöön on kielletty

Erityisesti tietokoneella luettavissa olevia digitaalisia tietokantoja pidetään taloudellisesti arvokkaina ja merkittävinä suojan kohteina. Tämän vuoksi tekijänoikeuslaissa on kielletty myös niiden yksityinen kopiointi. Tekijänoikeuslain mukaan tietokoneella luettavassa muodossa olevaa tietokantaa ei saa kopioida yksityiseen käyttöön. Tällaista yksityiseen käyttöön kopiointia ei kuitenkaan pidetä tekijänoikeusrikkomuksena. Toisin sanoen digitaalisen tietokannan yksityistä kopiointia pidetään kiellettynä, mutta ei rangaistavana. Kieltoa rikkova joutuu kuitenkin hyvitys- ja korvausvelvolliseksi oikeudenhaltijalle tekijänoikeuslain korvausvelvollisuutta käsittelevien säännösten mukaan.

  • No labels