Child pages
  • 8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gramexille maksettavat esityskorvaukset perustuvat suoraan tekijänoikeuslain 47 §:ään, jonka mukaan äänitteiden julkisesta esittämisestä on maksettava korvaus. Korvauksia kertyy julkisen äänitteiden julkisen esittämisen lisäksi myös äänitteiden kopioimisesta julkista esittämistä varten.

Radiot ja tv-yhtiöt raportoivat yksityiskohtaisesti käyttämänsä musiikin kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella. Muiden musiikkia esittävien tahojen esimerkiksi kauppojen ja ravintoloiden ei tarvitse tehdä soittoraportteja, vaan tariffit määräytyvät muun muassa liikkeen pinta-alan ja asiakaspaikkojen mukaan.

 

Tilityssäännöt

Gramexille kertyneiden korvausvarojen tilitys esittäville taiteilijoille ja äänitetuottajille suoritetaan Gramexin omien tilityssääntöjen mukaisesti. Korvaukset suomalaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla tilitetään kerran vuodessa yhteistyössä eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Ulkomaiset tilitykset perustuvat korvaukset keräävän maan omiin tilitys- ja käsittelysääntöihin.

Tilityssäännöissä määritellään korvauksiin oikeutetut oikeudenhaltijat eli esittävät taiteilijat kten muusikko, solisti ja kapellimestari sekä äänitteen tuottaja. Sääntöjen mukaan äänitteitä koskeva jakosumma jaetaan puoliksi esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kesken. Jakosumma määräytyy esittävien taiteilijoiden kesken sen mukaan, miten keskeinen rooli taitelijalla on yksittäisen äänitteen kullakin raidalla.

Tilityssääntöjen soveltamista ja tulkintaa koskevat kysymykset ratkaisee viime kädessä Gramexin hallitus.  • No labels