Child pages
  • 7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lupa Teostolta tarvitaan aina, kun Teoston edustamien oikeudenhaltijoiden musiikkia esitetään julkisesti tai tallennetaan ääni- tai kuvatallenteelle. Julkisena esittämisenä pidetään kaikkea muuta kuin yksityisessä tai perhepiirissä tapahtuvaa esittämistä. Teostolta haetaan lupa ainoastaan sen hallinnoimien musiikintekijöiden musiikin käyttämiseen.

.

Musiikki tapahtumissa

Esimerkiksi konserttia, festivaaleja, tansseja, asiakastilaisuuksia tai muita vastaavia tapahtumia varten tarvitaan lupa teosten julkiseen esittämiseen. Luvan hinta vaihtelee muun muassa yleisömäärän, tapahtumapaikan pinta-alan sekä sen mukaan, onko musiikki tapahtuman pääasiallinen sisältö vai ei. Luvan hakemisesta vastaa tapahtuman järjestäjä ja lupa tulee hakea ennen tapahtumaa. Huomioitava on se, että jos tapahtumassa esitetään tallennettua musiikkia, tarvitaan lupa myös Gramexilta.

.

Tallenteet

Musiikin tallentamiseen tarvitaan lupa Teostolta, jos tallennetta käytetään muuten, kuin yksityisessä käytössä. Lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, jos sitä aiotaan käyttää ansiotoiminnassa. Siten kun musiikkia siirretään tietokoneelta CD:lle tai Mp3-soittimeen tarvitaan tallennuslupa, jos musiikkia aiotaan käyttää muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Esimerkiksi DJ tarvitsee luvan tallentaakseen musiikkia soittaakseen sitä ravintolassa. Lupa tarvitaan jos äänitteelle ollaan tallentamassa Teoston tai pohjoismaisen tekijänoikeusjärjestö NCB:n (Nordic Copyright Bureau) edustamaa musiikkia. Äänitteen tuottajan tulee ilmoittaa äänitteen musiikkisisältö ennen äänitteen julkaisua.

Musiikin tallentamiseen vaaditaan pääsääntöisesti lupa riippumatta siitä, onko se omaa vai toisen tekemää. Omaa musiikkia voi kuitenkin tietyin edellytyksin tallentaa ilman tallennuslupaa. Edellytyksinä on tällöin, että tuottaja ja tekijä on sama henkilö, kyseessä on levyn ensipainos, levyä painetaan korkeintaan 1000 kpl. Tällöin tallentaja vapautetaan normaalisti perittävästä tallennuslupamaksusta.

Huomattavaa on, että tallennuslupa ei oikeuta tekemään sovituksia sävellyksestä. Lupa kustannetun teoksen sovittamiseen myöntää kustantaja. Kustantamattoman teoksen sovitus ja käännöslupa haetaan suoraan oikeudenhaltijalta. Tarvittaessa Teostolta saa apua kustantajan tai oikeudenhaltijan yhteystietojen hankinnassa. Muuten Teosto ei hae kenenkään puolesta sovitus tai käännöslupaa.

.

Verkkokäyttö

Pääsääntöisesti aina, kun musiikkia laitetaan internettiin, tarvitaan siihen lupa Teostolta. Tämän lisäksi tarvitaan myös muusikoiden ja levy-yhtiöiden lupa, esimerkiksi Gramexin kautta.

Myös silloin kun käytetään omaa musiikkia omilla tai bändin kotisivuilla tai yhteisöpalveluissa kuten myspacessa, tarvitaan Teostolta internetkäyttölupa. Internetkäyttölupa on Teoston tekijäasiakkaille ilmainen. Lupa edellyttää, että musiikki on tarjolla ilmaiseksi. Jos yhtye tai muusikko soittaa toisten tekemiä sävellyksiä, hinta on 0,07 euroa/lataus.

Musiikin käyttölupa: oikeudenomistaja-asiakkaan omat teokset internet-sivuilla.

  • No labels