Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijä voi hallinnoida tekijänoikeuttaan itse, mutta suuri osa musiikin tekijöistä käyttää kuitenkin tekijänoikeusjärjestöjen palveluja tekijänoikeuden hallinnoissa. Tällöin käytännön hallinnointia koskevat tulkinnat tekee tekijänoikeusjärjestö tekijän puolesta asiakassopimuksen antaman valtuutuksen nojalla. Asiakassopimuksessa on myös määritelty ne asiat, joiden osalta tekijä edelleen tekee sopimukset itse (esim. suuret oikeudet). Teosto on Suomessa toimiva musiikin tekijöiden ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry on vuonna 1928 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Teosto hallinnoi kotimaisten musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistää kotimaista luovaa säveltaidetta ja sen yleisiä edellytyksiä. Tämän lisäksi Teosto edustaa ulkomaisia musiikin tekijöitä eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyjen vastavuoroisuus sopimusten perusteella. Teosto tehtävänä on valvoa musiikin tekijöiden oikeuksia, myöntää musiikin käyttöön tarvittavia lupia sekä tilittää saadut korvaukset tekijöille. Teosto toimii siten eräänlaisena yhdyssiteenä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä.

Teostossa ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, johon voivat osallistua myös Teoston jäseninä olevat muusikot. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka vastaa käytännön päätöksenteosta. Hallituksessa ovat edustettuina sekä musiikin tekijät (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat) että musiikin kustantajat. Käytännössä hallitus määrittelee korvausosuuksien ehdot ja määrät.

  • No labels