Child pages
  • 6. Lähioikeuksien luovuttaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lähioikeuksien haltija voi sopimusvapauden nimissä luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain. Esittävä taiteilija voi luovuttaa osan oikeuksistaan esimerkiksi levy-yhtiölle samoin kuin alkuperäinen äänitetuottaja voi luovuttaa oikeutensa toiselle tuottajalle. Sopimuksen ehdot ja niiden laajuus ovat sopimusosapuolten vapaasti päätettävissä. Lähioikeuksien luovuttamisesta sovittaessa on huomioitava se, että samaan suojan kohteeseen kuten esimerkiksi äänitteeseen voi samaan aikaan kohdistua useampia lähioikeuksia ja lisäksi varsinaisia tekijänoikeuksia. Vastaavasti äänitteen käyttö voi tällöin edellyttää useamman suostumuksen tai luvan hankkimista.

.

Kaaviokuva lähioikeuksien luovuttamisesta

  • No labels