Child pages
  • 4.4 Lähioikeussuojan päättyminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esittävä taitelija

.
.
Pääsääntöisesti esittävän taiteilijan oikeudet ovat voimassa kunnes 50 vuotta on kulunut esitysvuoden päättymisestä. Suoja-aika alkaa siten kulua vasta esitysvuotta seuraavan vuoden alusta. Jos esitys on tallennettu äänitteelle ja tallenne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tallenne julkaistiin tai julkistettiin.

Äänitallenteen tuottaja


.
.
Äänitteen tuottajan oikeudet ovat pääsäännön mukaan voimassa 50 vuotta äänitteen tallentamisvuoden päättymisestä. Jos äänitallenne julkaistaan, ennen kuin äänitteen tallentamisvuodesta on kulunut 50 vuotta, suoja on voimassa kunnes 50 vuotta on kulunut julkaisuvuoden päättymisestä. Julkaisulla tarkoitetaan äänitallenteen kappaleiden saattamista luvallisesti yleisön saataville, esimerkiksi CD-levyjen myyminen levykaupassa.

Kuitenkin, jos äänitallennetta ei ole julkaistu, mutta se 50 vuoden kuluessa tallentamisvuoden päättymisestä saatettu yleisön saataviin muuten kuin äänitteen fyysisiä kappaleita levittämällä, suoja-aika on voimassa kunnes 50 vuotta on kulunut tästä yleisön saataviin saattamisesta. Näin on esimerkiksi siinä tilanteessa, jos äänite saatetaan yleisön saataviin internetissä. Tällöin suoja-aika on voimassa 50 vuotta verkkojakelun aloittamisvuodesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esittävän taiteilijan ja äänitetuottajan suoja-ajat voivat olla eripituiset, jos äänite saatetaan yleisön saataviin netissä 50 vuoden kuluessa äänitteen tallentamisvuodesta.

Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto ovat syyskuussa 2011 hyväksyneet lisäyksen direktiiviin 2006/116/EC, jonka mukaan esittävän taiteilijan oikeudet ovat voimassa 70 vuotta esitysvuoden päättymisestä, tai kunnes 70 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tallenne julkaistiin tai julkistettiin. Lisäksi direktiivissä säädetään esiintyjien oikeudesta päättää sopimus sellaisen äänitteen tuottajan kanssa, joka ei markkinoi äänitettä taiteilijan pyynnöstä huolimatta, ”use it or lose it ”-lauseke. Direktiiviä ei ole toistaiseksi saatettu voimaan kansallisesti.

  • No labels