Child pages
  • 1.5 Sävellyksen tekijänoikeussuojan päättyminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English 

På svenska

  .

Tekijänoikeussuojan päättyminen tekijänoikeuslain mukaan

Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut säveltäjän kuolinvuoden päättymisestä. Jos kyseessä on yhteisteos, tekijänoikeus on voimassa kunnes 70 vuotta on kulunut viimeisenä kuolleen säveltäjän kuolinvuoden päättymisestä. Suomen lain mukaan oopperan suoja-aika lasketaan siten, että libreton suoja-aika  lasketaan libreton tekijän kuolinvuodesta ja sävellyksen suoja-aika lasketaan säveltäjän kuolinvuodesta. Esimerkiksi Italiassa ooppera on tekijänoikeuslain mukaan yhteisteos, jolloin sekä sävellyksen että libreton suoja-aika lasketaan viimeisenä kuolleen tekijän kuolinvuodest. EU suoja-aikadirektiivin 2006/116/EY muutoksella pyritään harmonisoimaan myös tällaiset  kansalliset erot suoja-aikojen laskemisessa.

Kun tekijänoikeussuoja on päättynyt,  on sävellys kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Sekä säveltäjän taloudelliset että moraaliset oikeudet lakkaavat silloin olemasta voimassa.

 

Klassikkosuoja

Poikkeuksena tekijänoikeussuojan päättymisestä on klassikkosuoja. Kyseessä on erityinen suoja, jota teos voi saada tekijän kuoleman jälkeen. Klassikkosuojalla suojataan etupäässä yleisiä kulttuuri-intressejä ja sivistyksellisiä etuja. Opetusministeriöllä on oikeus kieltää julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaava menettely. Hakemuksen teoksen loukkaavan käytön kieltämiseksi voi tehdä kuka tahansa, joka katsoo, että laissa mainittuja intressejä loukataan. Tällöin teos saa suojaa loukkaavaa menettelyä vastaan riippumatta tekijänoikeussuojan umpeen kulumisesta. Opetusministeriö kielsi vuonna 1962  lastenkirjojen huonosti tehtyjen kappaleiden ( Liisa Ihmemaassa ja Robinson Crusoe ) maahantuonnin, koska kirjojen käännökset olivat taitamattomia ja hutiloituja, kerronta oli puutteellista ja tapahtumia oli olennaisesti muutettu.

  • No labels