Child pages
  • 1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yleissilmäys säveltäjän taloudellisista oikeuksista sävellykseen.
.
Taloudellisten oikeuksien tarkoituksena on antaa teoksen tekijälle yksinoikeus määrätä luovan työnsä tuloksen taloudellisesta hyväksikäytöstä. Toisin sanoen säveltäjällä on oikeus määrätä ajasta, paikasta ja muodosta, jossa hänen sävellyksensä toimitetaan yleisölle. Taloudellisien oikeuksien tarkoituksena on osaltaan myös palkita tekijä luovasta työstä sekä innoittaa ja kannustaa vastaisuudessakin luovaan toimintaan. Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain.

Kappaleen valmistaminen sävellyksestä

Säveltäjällä on oikeus määrätä sävelteoksensa toisintamisesta eli kappaleen valmistamisesta sävellyksestä. Kappaleen valmistamisella tarkoitetaan fyysisen muodon antamista teokselle. Lähtökohtaisesti teoksen kappale syntyy, kun teos ilmaistaan ja se kiinnittyy johonkin alustaan (paperi, cd-levy, tiedosto) siten, että teos voidaan kopioida edelleen alustasta johonkin toiselle tallennusalustalle.

Sävellysteoksesta voidaan valmistaa kappale muun muassa kirjoittamalla tai kopioimalla nuotit taikka tallentamalla teos jollakin tavalla nauhalle, levylle tai muulle vastaavalle laitteelle (esimerkiksi tiedostoon). Merkitystä ei ole sillä, tapahtuuko sävellysteoksen tallentaminen nuoteilta, elävästä esityksestä, radio- tai televisiolähetyksen kautta tai jo tallennetulta tallenteelta. Lähtökohtaisesti kappaleen valmistamisena pidetään teoksen toisintamista myös osittain.

Tekijänoikeuslaki ei aseta mitään teknisiä rajoituksia kappaleen valmistustavalle. Siten kappaleen valmistamisena pidetään kaikenlaista teoksen toisintamista millä tahansa valmistustekniikalla.

.


Kuva Reginan musiikkivideosta 'Näinä mustina iltoina' esimerkkinä sävellyksen toisintamisesta.
Video: Regina
.

Sävellyksen saattaminen yleisön saataville

Sävellyksen saattaminen yleisön saataviin voi tapahtua neljällä eri tavalla:

  • Välittämällä sävellys yleisölle johtimitse tai johtimitta
  • Esittämällä sävellys julkisesti
  • Tarjoamalla sävellysteoksen kappale myytäväksi tai levittämällä sitä muutoin yleisön keskuuteen tai
  • Näyttämällä teos julkisesti.

Tekijänoikeuslakiin on pyritty kirjaamaan kaikki tavat, joilla teos voidaan nykyään saattaa yleisön saataviin. Siten yleisölle saattamisena pidetään niin perinteistä teoksen yleisölle esittämistä esimerkiksi rock-konsertissa, radio- tai televisiolähetyksen välityksellä tai tietoverkossa. Sävellysteoksen tekijän kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hänellä on yksinomainen oikeus määrätä siitä, missä ja milloin hänen teoksensa esitetään yleisölle sekä saada siitä korvaus. Esimerkiksi konsertin järjestäjän tai teoksen esittäjän on siten saatava lupa teoksen julkiseen esittämiseen joko tekijältä itseltään tai tekijää edustavan järjestön kautta (Teosto).

Tekijänoikeus tuottaa siis haltijalleen ainoastaan oikeuden määrätä teoksensa julkisesta elämästä. Yksityisessä perhepiirissä tapahtuva toiminta on sen sijaan perinteisesti rajattu tekijänoikeuden ulkopuolelle. Toisin sanoen säveltäjän määrää sävellyksen välittämisestä, esittämisestä, levittämisestä ja näyttämisestä ainoastaan silloin, kun kohteena on ¿yleisö¿. Tekijänoikeuslain mukaan yleisö katsotaan olevan kyseessä silloin, jos teoksen käyttämisen kohderyhmää ei ole etukäteen määritelty. Näin on silloin, jos periaatteessa kuka tahansa voi osallistua teoksen käyttötapahtumaan. Oikeuskirjallisuuden mukaan kyseessä katsotaan olevan yleisö myös silloin, kun osallistumisoikeus on sidottu johonkin sellaiseen kriteeriin (esimerkiksi eläkeläisille tarkoitettu esitys), että läsnäolijoiden määrä saattaa nousta huomattavan suureksi.

Yleisön määritelmä voi täyttyä myös siinä tapauksessa, jos esittäminen tapahtuu ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille, esimerkiksi yrityksien yksityistilaisuuksissa. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2003:20 julkisena esittämisenä pidettiin sävellyksen esittämistä yrityksen yksityistilaisuudessa, jossa paikalla oli 147 henkilöä.

.

.
Kuva Fonal Storesta , jossa Fonal Records myy Shogun Kunitokin musiikkia.
Albumin kansi: Shogun Kunitoki
.

  • No labels