Tekijänoikeuskäsitteistössä selittäviä piirustuksia suojataan kirjallisina teoksina. Laissa selittävinä piirustuksina pidetään esimerkiksi karttoja, konepiirustuksia ja rakennuspiirustuksia. Selittävät piirrokset pyrkivät tekniseen selkeyteen, niiden aihe- ja kuvakulmavalinnat ovat sellaisia, että vastaavaan työhön ryhtyvä päätyisi suurella todennäköisyydellä samoihin ratkaisuihin. Selittäviin piirustuksiin liittyy myös laatuvaatimus. Laatuvaatimusta ilmentää sanan selittävä käyttö. Selittävät piirustukset voivat saada tekijänoikeussuojaa samoin edellytyksin kuin muutkin teokset, eli suojan edellytyksenä on, että selittävä piirros yltää teostasoon eli on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos sillä tavoin, ettei kukaan muu asiantuntija voisi itsenäisesti päätyä esittämään samoja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla. Selittävät piirustukset voivat saada tekijänoikeussuojaa samoin edellytyksin kuin muutkin teokset, eli suojan edellytyksenä on, että selittävä piirros ylittää teoskynnyksen eli on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt selittävien piirustusten tekijänoikeussuojaa lausunnossaan 1996:2 (Oppi- ja käsikirjan lääketieteellisen kuvituksen tekijänoikeus). Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että lausuntopyynnössä tarkoitetut lääketieteelliseen tekstiin liittyvät selittävät piirustukset, joissa oli kuvattu mm. ihmisen hengityselimistöä ja keuhkojen toimintaa, eivät yltäneet teostasoon ja jäivät siksi tekijänoikeussuojan ulkopuolelle.

Lausunnossaan 2002:4 Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että tieteelliseen artikkeliin liittyvä tyrnipensaan kasvupaikkaa kuvaava piirustus ei ilmentänyt teostason saavuttamiseen vaadittavaa itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä.

Piirustus kuvaa tyrnipensaiden kasvuoloja metsän ja meren välissä. Piirros on tehty tussilla tms. kynällä ja siinä on hahmoteltu oikealta vasemmalle puita, pensaita ja merenrannan kasvillisuutta. Piirustus ei osoita teostason saavuttamiseen vaadittavaa itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Tekijän mahdollisuudet omaperäisen ja itsenäisen lopputuloksen luomiseen selittävien piirustusten osalta saattavat käytännössä olla varsin rajatut, sillä tekijänoikeus ei suojaa ideoita, aiheita, periaatteita tai tietoja sinänsä, vaan sitä persoonallista ilmenemismuotoa, johon ne on saatettu.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoon TN 2002:4 liittyvää kuvamateriaalia.

Lausunnossaan 2004:2 Tekijänoikeusneuvosto totesi, että Canon Ixus 400 digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja järjestelmäkartta eivät ilmentäneet sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jota tekijänoikeussuojan saamiseksi edellytetään.

  • No labels