Child pages
  • Copy of T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKKlla
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laajuus

2   op

Opetusjakso

I

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyäsi olet tutustunut opiskelukäytäntöihin, olennaisiin opiskelua tukeviin tahoihin sekä tietojärjestelmien käyttöön Teknillisessä korkeakoulussa.

Sisältö

Opiskelukäytännöt sekä olennaiset opiskelua
tukevat tahot. Tietotekniikan ja tietoliikenteen
hyötykäyttö Teknillisessä korkeakoulussa.

Esitiedot

Ei vaadita.

Korvaavuudet

Korvaa opintojaksot Eri-0.1145 ja T-106.1001 / T-106.001 tai
T-106.1002 /T-106.002.

Kohderyhmä

Koko TKK:n uudet opiskelijat.
Kurssin lähiopetusta tarjotaan ainoastaan uusille opiskelijoille. Rästisuorituksista neuvotellaan kurssin luennoitsijan kanssa. 

Suoritustavat

Luennot ja pakolliset harjoitukset.

Kurssin lähiopetusta tarjotaan ainoastaan uusille opiskelijoille. Rästisuorituksista neuvotellaan kurssin luennoitsijan kanssa.

Työmäärä toteutustavoittain

Luento-opetus 12 t, pienryhmäopetus 9 t

Arvostelu

Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalipaketti

Opetuskieli

FI. Suomi ja ruotsi

Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot

Kurssin sähköpostiosoite: T-106.1111(at)cs.hut.fi. Syksyn 2009 henkilökunta: vastaava opettaja Aura Paloheimo (aura.paloheimo(at)tkk.fi), englanninkielinen luennoitsija Pekka Aavikko, pekka.aavikko(at)tkk.fi, ruotsinkielinen luennoitsija Karin Ahlbäck, kahlback@cc.hut.fi, opintosihteeri Kimmo Rautio, kimmo.rautio(at)tkk.fi, ryhmäpäällikkö Milla Vaisto-Oinonen milla.vaisto-oinonen(at)tkk.fi, pääassistentti Janne Peltola (jjpelto3(at)cs.hut.fi), kirjaston vastuuhenkilö Virpi Palmgren, virpi.palmgren(at)tkk.fi

Vastaanottoajat

1.9. - 10.9. klo 9-10, huone A229, T-talo.

CEFR-taso


Lisätietoja

Opiskeluun johdattavasta osuudesta vastaa Hakuinfo, muuten kurssista vastaa Tietotekniikan laitos
 Kurssin lähiopetus on rajoitettu vain uusille opiskelijoille.