Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdanto tietotekniikkaan

Tieto on ollut oleellinen osa elämäämme kautta aikojen. Tiedon prosessointiin on aina käytetty jonkinlaista tekniikkaa. Alkeellisin tekniikka lienee kuvioiden piirtäminen alustalle (tiedon säilyttäminen), rummut ja savumerkit (tiedonsiirto). Ajan myötä teknologiat ovat kehittyneet, mutta perusajatus on sama: tietoa tallennetaan, prosessoidaan ja siirretään.

Yhteiskunnan kehittyessä hallittavan tiedon määrä on koko ajan kasvanut. Kasvun myötä on kehitelty teknologiaa vastaamaan tarpeeseen, esimerkiksi: kaupankäynnin dokumenttien kasvun myötä markkinoille tulivat kirjoituskoneet, laskimet keksittiin helpottamaan liike-elämän toistuvien matemaattisten tehtävien ratkaisua.

Tietotekniikka on lähtenyt liikkeelle tiedon (informaation) käsittelyprosessin automatisoinnista sekä älyllisten toimintojen mekanisoinnista.

Tietotekniikka tieteenä (computer science) on tekninen tieteenala, jonka tutkimuskohteena on informaation käsittelyprosessien tehokas automatisointi. Informaatioteknologia laajentaa tietotekniikan käsitettä. Informaatioteknologia sisältää tietotekniikan kaikki sovellukset eri yhteiskuntaelämän aloilla. Informaatioteknologia kattaa siis esimerkiksi televisiot, mobiililaitteet, sähköisen kaupankäynnin, rakennusten ja autojen tietoteknisen järjestelmät jne..

Tietotekniikan keskeisin käsite on algoritmi. Algoritmi on jono ohjeita (alkeistoimenpiteitä) jonkin asian suoritusta varten. Jotta tietokone (tai tietotekninen laite) voisi suorittaa minkä tahansa tehtävän, on aluksi pitänyt laatia algoritmi tehtävän suoritusta varten. (Algoritmien laatiminen taas juontaa juurensa matematiikasta.) Tietotekniikassa algoritmi tulee esittää tietokoneen ymmärtävällä tavalla. Algoritmin esitystä kutsutaan ohjelmaksi. Ohjelmia ja algoritmeja voidaan kutsua yhteisnimellä ohjelmistot, software. Vastakohtana tälle voidaan katsoa olevan laitteisto itse, hardware.

 

  • No labels

3 Comments

  1. Cool, osaan nyt favorittaa sivun