Child pages
 • 5. Katetuottolaskenta - Vastaukset tehtäviin
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5. Katetuottolaskenta - Vastaukset tehtäviin

Vastaukset excel-muodossa: (.xslx) (.xls)

Tehtävä 5.1

 Yritys, joka valmistaa vain yhtä tuotetta, toimii 40 % katetuottoprosentilla. Miten katetuottoprosentti muuttuu, jos hintoja alennetaan 20 %?

Vastaus

Katetuottoprosentti = kate/myynti * 100

Merkitään vanha myynti M:llä
Kate = katetuottoprosentti * myynti/100 = 40 M/100 = 0,4 M
Muuttuvat kustannukset = myynti - kate = M - 0,4 M = 0,6 M

Uusi myynti = 0,8 M
- muuttuvat kust. = 0,6 M
Kate                      = 0,2 M

Uusi katetuottoprosentti = 0.2 M / 0.8 M = 25 %

Tehtävä 5.2

Yrityksen nykyinen myynti on 100 000 €, muuttuvat kustannukset ovat 65 000 € ja kiinteäluontoiset kustannukset ovat 28 000 €. Laske katetuottomallin mukaisesti yrityksen

 1. katetuotto
 2. yrityksen tulos (voitto/tappio)
 3. katetuottoprosentti
 4. kriittinen piste. 

Vastaus

  

katetuotto = myynti ¿ muuttuvat kustannukset = 35 000€

tulos = myynti ¿ muuttuvat kustannukset - kiinteät kustannukset = 35 000 € ¿ 28 000€ = 7 000€

katetuotto % = katetuotto/myynti x 100 = 35 000/ 100 000 = 35 %

kriittinen piste = kiinteät kustannukset / katetuottoprosentti = 28 000€ / 0,35 = 80 000€

  

Tehtävä 5.3

Hilavitkutin Oy harjoittaa yhtenäistuotantoa, eli se valmistaa vain yhtä tuotelajia. Sen kiinteät kustannukset ovat 50 000 €/a ja katetuottoprosentti on 25 %.

Miten muuttuvat yrityksen katetuotto ja kriittinen piste, jos muuttuvat kustannukset nousevat 10 %?

Vastaus

Merkitään myynti = M
Vanhat muuttuvat kustannukset = M - 0,25 M = 0,75 M
Uudet muuttuvat kustannukset = 1,1 * vanhat muuttuvat kustannukset
                                          = 1,1 * 0,75 M = 0,825 M

myynti - uudet muuttuvat kustannukset = 1 M ¿ 0,825 M = 0,175M

uusi kriittinen piste = 50 000 € /17,5 * 100 = 286 000 €

Tehtävä 5.4

Elimäen rengas valmistaa ainoastaan autonrenkaita. Yrityksen katetuotto oli joulukuussa 96 000 euroa. Katetuotto myytyä rengasta kohden oli 20 euroa ja kriittinen myyntivolyymi oli 180 000 euroa. Varmuusmarginaali oli 25 %.

Laske

 1. Renkaan myyntihinta
 2. Joulukuun kiinteät kustannukset
 3. Hintaa korotetaan 5 %, laske uusi katetuottoprosentti.

Vastaus

  

Kokonaismyynti = 180000 € / 0,75 = 240000 €, Renkaan myyntihinta

Katetuotto % = 20 / 50 = 40 %
Kiinteät kustannukset = 180000 € * 0,4 = 72000 €

Uusi myynti = 240000 € * 1,05 = 252000 €
Uusi katetuotto = 240000 € * 0,05 + 96000 € = 108000 €
Katetuotto % = 108000 € / 252000 € = 42,9 %

 

Tehtävä 5.5 

Kuvan tuote antaa parhaimmillaan tuntikatteen 17 684,76 €/tunti, kun tuotteen paksuus on optimaalinen, ja läpimeno 5,5 tonnia/tunti. Paljonko olisi hintaa nostettava, jos otetaan valmistusohjelmaan tuote, jonka paksuus on vain 30 gr/m2, mutta toivottaisiin tuotteesta sama tuntikate? Oletetaan, että muuttuvat kustannukset riippuvat suoraan valmistusmäärästä - ei ajasta.

Vastaus

Ohuemman tuotteen läpimeno on vain 2,75 tonnia/tunti. Kate 3 olisi tällöin oltava 17 684,76 €/tunti jaettuna 2,75 tonnia/tunnilla, eli 17 684,76 / 2,75 = 6 430,82 €/ tonni.

Ero on 6 430,82 - 3 215,41 = 3 215,41 €/tonni, joten myyntihintaa olisi lisättävä tällä summalla.

Huom.  Laskelma on vain suuntaa antava, kun ohuempi tuote vaikuttaa myös muihin, läpimenosta riippuviin kustannuksiin, kuten palkat, joka on läpimenoajasta riippuvainen kustannus!


Tehtävä 5.6

 Yritys valmistaa kolmea hilavitkutintyyppiä A, B ja C. Niiden kannattavuuslaskelmat kappaletta kohti ovat seuraavat:

Tuote

A

B

C

Myyntihinta

53 €

58 €

63 €

Raaka-aine

20 €

10 €

15 €

Valmistuspalkat

 

 


osasto 1 (6 €/h)

12 €

18 €

6 €

osasto 2 (3 €/h)

3 €

6 €

12 €

Kiinteät kustannukset

4,50 €

8 €

11 €

Myynti ja hallinto

4,50 €

8 €

11 €

 Raaka-aineen hinta on 5 €/kg. Mikä on kannattavin tuote, jos on puutetta:

 1. raaka-aineesta,
 2. osasto 1:n työvoimasta,
 3. osasto 2:n työvoimasta?

Vastaus 


 

a (€)

b(€)

c(€)

Myyntihinta

53

58

63

- raaka-aineet

20

10

15

- os.1 palkat

12

18

6

- os.2 palkat

3

6

12

Katetuotto

18

24

30

- kiinteät kust. Yhteensä

9

16

22

Voitto

9

8

8

Jos valmistuksessa on puutetta jostakin tuotannontekijästä, saadaan periaatteessa kannattavuusjärjestys selville laskemalla katetuotot kyseistä tuotannontekijää kohti.

 

a (€)

b(€)

c(€)

Katetuotto

18

24

30

Raaka-ainetta

4 kg

2 kg

3 kg

valm. os. 1

2 h

3 h

1 h

valm. os. 2

1 h

2 h

4 h

Katetuotto/raaka-aine

18/4 = 4.5€/kg

24/2 = 12€/kg

30/3 =10€/kg

Katetuotto/os.1 palkat

18/2 = 9€/h

24/3 = 8€/h

30/1 = 30€/h

katetuotto/os. 2 palkat

18/1 = 18€/h

24/2 = 12€/h

30/4 = 7.5€/h

Eli järjestys jos on pulaa:

1. raaka-aineesta: b, c, a

2. os.1 työvoimasta: c, a, b

3. os. 2 työvoimasta: a, b, c


 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  Tehtävän 5.5 vastauksessa ilmoitetaan kate 17 684,76 €/tonni, kun sen pitäisi olla 17 684,76 €/tunti.