Child pages
  • 9. Materiaalitoiminnot - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 9. Materiaalitoiminnot - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 9.1

 Yritys kuluttaa erästä tarveainetta tasaisesti 800 kg/vuosi. Sen hankintahinta varastoon asti on ollut 4 €/kg ja sitä on hankittu 150 kg:n erissä. Paljonko lisäkustannuksia vuodessa tämän suuruinen hankintaerä aiheuttaa optimiin verrattuna, kun hankinnan eräkohtainen kustannus on 120 €/erä ja varastointikustannus 20 %, eikä erän suuruus vaikuta hankintahintaan?

Tehtävä 9.2

 Yritys "Silmälume" valmistaa hilavitkuttimia ja myy niitä seuraavin ehdoin:

Tilausmäärä

Yksikköhinta

 

Tilaus- ja toim. kulut

 

Alle 1000 kpl

100,00 €

/kpl

500,00 €

/erä

Vähintään 1000 kpl

91,00 €

/kpl

2 000,00 €

/erä

Vähintään 5000 kpl

87,50 €

/kpl

10 000,00 €

/erä

 Oy Hyväuskoinen Ab käyttää 10 000 hilavitkutinta vuodessa valmistamiensa tuotteiden houkuttimina, myynnin edistämiseksi.  Varastoon sitoutuneelle pääomalle vaaditaan yrityksessä 15 %:n tuotto (sisältäen varastokustannukset ja pääoman koron).

Laske annettujen tietojen pohjalta optimaalinen ostoerän suuruus.

Tehtävä 9.3

 Yrityksen ¿Tähtituote` kysyntä on 100 000 kappaletta vuodessa. Kaikki nämä yrityksen tuotteet valmistetaan samaa tuotelinjaa käyttäen. Aina kun tuotelinjalla siirrytään mallista toiseen, menetetystä tuotantoajasta ja hylystä aiheutuneet asetuskustannukset ovat 1000 €. Työ- ja raaka-ainekustannukset ovat 40 € tuotetta kohti. Varastointikustannukset ovat 25 % vuodessa varaston arvosta. Tuotetta valmistetaan ja myydään ainoastaan varsinaisina työpäivinä, joita on 250 kappaletta vuodessa. Kuinka suurissa erissä kannattaa tuotetta valmistaa, kun tuotantonopeus on 1000 tuotetta päivässä?

Tehtävä 9.4 

 Yritys valmistaa pöytälätkäpelejä, jotka kootaan alla olevan kuvan mukaan. Pelaajat, maalit, ohjauskepit ja pohjat tilataan valmiina alihankkijoilta. Osien toimitusajat, sekä kentän ja lopullisen pelin valmistusajat kuten myös varastossa olevat osat on kirjattu alla olevaan taulukkoon.


 

Osa

Toimitus-/valmistusaika

 

Varastossa

 

Pöytälätkä

1

viikko

4

kpl

Pelaaja

4

viikkoa

50

kpl

Maali

3

viikkoa

20

kpl

Kenttä

2

viikkoa

0

kpl

Ohjauskeppi

1

viikko

32

kpl

Pohja

2

viikkoa

6

kpl

 Tuotantosuunnitelman mukaan yrityksellä on tarkoitus olla 40 pöytälätkäpeliä valmiina viikolla 6. Laske kuinka paljon osia on tilattava ja koska tilaukset on tehtävä.

Tehtävä 9.5

 Mediayhtiö omistaa kaksi eri paikallislehteä, joita painetaan paikoissa A ja B. Paperi toimitetaan painoihin tehtaista C, D ja E.Painojen ja tehtaiden sijaintikoordinaatit, sekä niiden tarvitsemat ja toimitettavat paperimäärät löytyvät alla olevasta taulukosta. 

 

Paikan

koordinaatit

 

Painot

X

Y

Paperin kulutus (t)

A

50

60

1400

B

150

50

800

Tehtaat

 

 

Toimitettava paperi (t)

C

150

200

1000

D

100

230

500

E

200

180

900

Yhtiö suunnittelee yhden välivaraston tekemistä, jota kautta kaikki paperi kulkee tehtailta painoihin. Laske massakeskipistemenetelmän avulla paikka välivarastolle.

Tehtävä 9.6 

 Oheisena on Oy Kännykkä Kaikille Ab:n laskentapäällikön raportti.


Kännykät

Akut

Yhteensä (€)

Myynti

200 000

100 000

300 000

Myynnin hankintahinnat

150 000

50 000

200 000

Bruttotuotto

50 000

50 000

100 000

Osaston muuttuvat kust.

20 000

14 000

34 000

Osaston kate

30 000

36 000

66 000

Osuus kiinteistä kustannuksista

40 000

20 000

60 000

Tulos

- 10 000

16 000

6 000

VarastoHankintahintaan 1.1.

60 000

15 000

Hankintahintaan 30.12.

30 000

25 000

Keskimääräinen varasto

45 000

20 000

Tuoteryhmä

Varaston kiertonopeus

 

Kännykät

4,444444444

(= 200 000 / 45 000)

Akut

5

(= 100 000 / 20 000)

Äsken yritykseen palkatun laskentapäällikön mielestä kännykän myynnistä vastaava päällikkö on hoitanut asiansa huonosti, koska hänen toimintansa tulos on tappiollinen. Silmäiltyään raporttia tarkemmin toimitusjohtaja ei yhtynyt kritiikkiin. Millä arvelet hänen perustelleen näkemystään laskentapäällikölle?