Child pages
  • 6. Tuotantolaitosten budjettitoiminta ja kysynnän ennustaminen - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6. Tuotantolaitosten budjettitoiminta ja kysynnän ennustaminen - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 6.1

Tuotantolaitoksessa suunnitellaan valmistettavan seuraavan budjettikauden aikana yrityksen kolmea tuotetta A, B ja C, joiden myyntilukujen arvioidaan olevan 600 €, 700 € sekä 450 €.

Tuotteiden raaka-aineiden, tarveaineiden ja komponenttien valmistuskustannusten arvioidaan olevan vastaavasti 150 €, 350 € ja 270 €, ja palkkojen 150 €, 140 € ja 90 €.

Johdon palkat sekä muut tehdaskulut ovat yhteensä 220 €, sekä poistot ja muut kiinteät kulut yhteensä 130 €.

a)    Laske myynti- ja katetuottobudjetti vastaavalle ajalle, missä nähdään sekä tuotekohtaiset myyntikatteet sekä yrityksen kokonaismyynti ja voitto.
b)    Jos yritys pyrkii 15 % voittoon ja tuotteiden A ja B hinnat on todettu olevan vaikeita kohottaa ilman myynnin menettämisen pelkoa, niin paljonko tuotteen C hintaa tulisi "säätää"?

Tehtävä 6.2

Autokauppiaan myynti on edellisen kolmen kuukauden aikana ollut oheisen taulukon mukainen.

Kuukausi

Myynti

Painokerroin

Kesäkuu

74

4

Heinäkuu

89

1

Elokuu

68

5

a) Laske ennuste syyskuun myynnille.

  1. Kolmen kuukauden liikkuvan keskiarvon avulla
  2. Kolmen kuukauden painotetun liikkuvan keskiarvon avulla
  3. Eksponentiaalisen tasoituksen kaavalla käyttäen hyväksi myyntitietoja kesäkuusta lähtien ja tasoituskerroin ¿:n arvona 0,6.

b) Syyskuun myynti oli 77 autoa. Kauppiaan mielestä säät vaikuttivat myyntiin poikkeuksellisesti ja määritti syyskuun painokertoimeksi 1 tulevia ennusteita laskettaessa. Laske myyntiennuste lokakuulle kaikilla a)-kohdan menetelmillä.