Child pages
 • 5. Katetuottolaskenta - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5. Katetuottolaskenta - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 5.1

 Yritys, joka valmistaa vain yhtä tuotetta, toimii 40 % katetuottoprosentilla. Miten katetuottoprosentti muuttuu, jos hintoja alennetaan 20 %?

Tehtävä 5.2

Yrityksen nykyinen myynti on 100 000 €, muuttuvat kustannukset ovat 65 000 € ja kiinteäluontoiset kustannukset ovat 28 000 €. Laske katetuottomallin mukaisesti yrityksen

 1. katetuotto
 2. yrityksen tulos (voitto/tappio)
 3. katetuottoprosentti
 4. kriittinen piste. 

Tehtävä 5.3

Hilavitkutin Oy harjoittaa yhtenäistuotantoa, eli se valmistaa vain yhtä tuotelajia. Sen kiinteät kustannukset ovat 50 000 €/a ja katetuottoprosentti on 25 %.

Miten muuttuvat yrityksen katetuotto ja kriittinen piste, jos muuttuvat kustannukset nousevat 10 %?

Tehtävä 5.4

Elimäen rengas valmistaa ainoastaan autonrenkaita. Yrityksen katetuotto oli joulukuussa 96 000 euroa. Katetuotto myytyä rengasta kohden oli 20 euroa ja kriittinen myyntivolyymi oli 180 000 euroa. Varmuusmarginaali oli 25 %.

Laske

 1. Renkaan myyntihinta
 2. Joulukuun kiinteät kustannukset
 3. Hintaa korotetaan 5 %, laske uusi katetuottoprosentti.

Tehtävä 5.5 

Kuvan tuote antaa parhaimmillaan tuntikatteen 17 684,76 €/tunti, kun tuotteen paksuus on optimaalinen, ja läpimeno 5,5 tonnia/tunti. Paljonko olisi hintaa nostettava, jos otetaan valmistusohjelmaan tuote, jonka paksuus on vain 30 gr/m2, mutta toivottaisiin tuotteesta sama tuntikate? Oletetaan, että muuttuvat kustannukset riippuvat suoraan valmistusmäärästä - ei ajasta.

Tehtävä 5.6

 Yritys valmistaa kolmea hilavitkutintyyppiä A, B ja C. Niiden kannattavuuslaskelmat kappaletta kohti ovat seuraavat:

Tuote

A

B

C

Myyntihinta

53 €

58 €

63 €

Raaka-aine

20 €

10 €

15 €

Valmistuspalkat

 

 


  osasto 1 (6 €/h)

12 €

18 €

6 €

  osasto 2 (3 €/h)

3 €

6 €

12 €

Kiinteät kustannukset

4,50 €

8 €

11 €

Myynti ja hallinto

4,50 €

8 €

11 €

 Raaka-aineen hinta on 5 €/kg. Mikä on kannattavin tuote, jos on puutetta:

 1. raaka-aineesta,
 2. osasto 1:n työvoimasta,
 3. osasto 2:n työvoimasta?