Child pages
  • 4. Tuotekustannuslaskenta - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4. Tuotekustannuslaskenta - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 4.1

Yhtä tuotetta valmistavan tuotantolinjan tietyn ajanjakson toiminnasta on seuraavat luvut tiedossa:

Raaka-aineen käyttö/tuote

60,000 €

Ulkopuoliset komponentit/tuote

10,000 €

Työvoimakustannukset/tuote

15,000 €

Asetuskustannukset

20,000 €

Yritys valmistaa eräälle asiakkaalle nykyisin tuotetta 200 kappaleen erissä, mutta asiakas olisi kiinnostunut lisäämään tilauksen kokoa kymmenkertaiseksi.

Kuinka suuret ovat tuotteen minimikalkyylipohjaiset tuotekustannukset nykyisin ja kuinka suuret ne olisivat, jos tuotantoerän koko kymmenkertaistettaisiin?

Tehtävä 4.2

Muoviputki Oy:n keskimääräinen tuotanto on ollut 2230 tonnia vuorokaudessa (t/d). Onnistuneiden valmistusprosessien parannusten avulla on vuorokausituotanto noussut tasolle 2960 t/d. Tuottavuuden lisäyksen ja aineen hukkamäärien vähentämisen avulla on pystytty pitämään raaka-ainekustannukset ja työpalkat edelleen samalla tasolla.

Paljonko muoviputkien yksikkökustannukset pienenivät, kun raaka-aine ja työpalkat ovat yhteensä 700,000 €/d?

Tehtävä 4.3

Yrityksen tuotanto koostuu kahdesta tuotteesta: Vakio ja Erikois. Molempien valmistukseen liittyvät hinnat ja tuotantokustannukset ovat seuraavat:

 

Vakio

Erikois

Myyntihinta

10 €/kpl

12 €/kpl

Raaka-ainekust. (tuote-erittelyn mukaan)

4 €/kpl

5 €/kp

Raaka-ainehukka (hankitusta raaka-aineesta)

10 %

25 %

Valmistuspalkat (todellinen valmistusaika)

2 €/kpl

2 €/kpl

Tuotteen Vakio valmistuseräkoko on 100 kpl, ja Erikois-tuotteen 10 kpl. Asetuskustannukset ovat samat molemmille tuotteille, 10 €/asetus. Laske minimikalkyylipohjainen tuotelaskelma molemmille tuotteille.

Tehtävä 4.4

Yritys valmistaa kolmea eri tuotetta. Alla on taulukoitu tuotteiden välittömät kustannukset ja tehtaan yleiskustannukset.

Taulukko: Välittömät kustannukset

Tuote

X

Y

Z

Tuotantomäärä

120

100

80

Kustannus (€) / yksikkö

 

 

 

   Raaka-aine

30

50

40

   Työvoima

14

21

28

Konetunnit / yksikkö

4

3

2

Taulukko: Yleiskustannukset

Yleiskustannusket


Koneosaston kustannukset (valvonta, vuokra, poistot)

9400

Asetuskustannukset

5250

Tavaran vastaanotto

3600

Laadunvalvonta

2100

Tavaran käsittely / lähetys

4620

Yhteensä

24970

Laske kunkin tuotteen kokonaiskustannus jakamalla yleiskustannukset tuotteille käyttämällä kohdistusavaimena käytettyjä konetunteja.

Toimintopohjaista laskentamallia varten on todettu yleiskustannusten muodostuvan taulukossa annetuista tekijöistä.

 Taulukko: Kohdistusavaimet

Kustannus

Kohdistustekijä

Koneosaston kustannukset (valvonta, vuokra, poistot)

Koneen käyttötunnit

Asetuskustannukset

Tuotantosarjojen määrä

Tavaran vastaanotto

Tilausten määrä

Laadunvalvonta

Tuotantosarjojen määrä

Tavaran käsittely / lähetys

Toimitusten määrä

Kaikkia tuotteita valmistetaan 20 tuotteen sarjoissa ja toimitetaan 10 tuotteen erissä. Jokaista tuotetta varten tehtiin 20 raaka-ainetilausta.

Laske uudet tuotekustannukset toimintopohjaisen laskentamallin avulla.