Child pages
 • 3. Tilinpäätösanalyysi - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tehtävät - Tilinpäätösanalyysi

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 3.1 

Laske seuraavat tunnusluvut käyttäen hyväksesi monisteessa aiemmin esitetyn tuloslaskelman ja taseen lukuja (löytyy tehtävän lopusta). Pääoman tuottoprosentit voi laskea käyttäen vain tilikauden taseen arvoja, koska edellisen tilikauden arvoja ei ole saatavilla. Voit olettaa, että kaikki lyhytaikaiset velat ovat korottomia. Rahoitustuottoja ei tilikaudella ole ollut. Voiton voi kuitenkin katsoa kertyneen tasaisesti vuoden aikana (keskiarvo).

 1. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti
 2. Oman pääoman tuottoprosentti
 3. Quick ratio
 4. Current ratio
 5. Velkaantumisaste
 6. Omavaraisuusaste

 

Tehtävä 3.2

Alla on annettu erään yrityksen tuloslaskelma ja tase kahdelta vuodelta. Laske seuraavat tunnusluvut tilikaudelta 2003.

 1. Liikevoittoprosentti
 2. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti
 3. Current ratio
 4. Gearing

Mikä on yrityksen taloudellinen tilanne suhteessa tehtävän 3.1 yritykseen?
 

Tehtävä 3.3 (lisätehtävä)

Paljonko tehtävän 2.5 yrityksen pankkitilillä oli rahaa tilikauden alkaessa (1.1.200x), mikäli seuraavat lisätiedot pitävät paikkansa?

 1. Tilikauden alkaessa myyntisaamisia oli 130 ja ostovelkoja 90.
 2. Kaikki toiminnan muut menot on maksettu suoraan pankkitililtä.
 3. Tilikauden aikana ei ole nostettu uutta lainaa eikä lyhennetty lainoja ennen tehtävässä 1 vaadittuja kirjauksia.
 4. Tilikauden aikana ei ole maksettu osinkoja eikä korotettu omaa pääomaa.
 5. Tilikauden aikana on hankittu uusia koneita ja kalustoa: hankintameno 500. Investointi on jo maksettu.
 6. Tilikauden aikana ei ole myyty käyttöomaisuutta
 7. Tilikauden alussa ei ollut siirtovelkoja.
 • Kuinka suuri on käyttöpääoman muutos koko tilikauden aikana?
 • Laske koko tilikauden liiketoiminnan kassavirta. Mieti, mikä yhteys tällä on pankkitilillä olevien rahojen määrän muutokseen.