Child pages
 • 2. Liikekirjanpito - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 2. Liikekirjanpito - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 2.1

Kirjaa seuraavat tapahtumat käytössäsi oleville tileille.

 1. Asiakas tekee käteisoston 100 €
 2. Yritys ostaa raaka-aineita 500 € velaksi
 3. Yritys maksaa raaka-aineostoja 300 €
 4. Myydään valmistettuja tuotteita 800 € asiakkaalle velaksi
 5. Asiakas maksaa ostovelkansa 800 €

Tehtävä 2.2

Kirjaa seuraavat tapahtumat käytössäsi oleville tileille. Tilikauden alussa yrityksellä on 900 € kassassa ja valmistuksessa käytettävien koneiden arvo on 2000 €.

 1. Tilikauden alussa ostetaan uusi kone 500 eurolla. Koneen taloudelliseksi pitoajaksi määritellään 10 vuotta, jonka aikana koneen arvo poistetaan taseesta tasapoistoina.
 2. Vanhemmista koneista tehdään tilikauden päätteeksi 15 % menojäännöspoisto.
 3. Tilikauden alussa ostetusta koneesta tehdään suunnitelman mukainen tasapoisto.
 4. Päätä tilit tulos- ja tasetilille. (Tulos tiliä ei tarvitse päättää tasetilille)

Tehtävä 2.3

 Kirjaa seuraavat tapahtumat käytössäsi oleville tileille. Tilikauden alkaessa rahatilillä on 500 € ja varaston arvo on 200 €.

 1.  Ostetaan raaka-aineita varastoon 300 €.
 2. Tilikauden lopussa varaston arvo on inventaarin mukaan 50 €.
 3. Päätä tilit tulos- ja tasetilille.

Tehtävä 2.4 

 Edellisen kauden päättävä tase on annettu. Avaa tilit uudelle tilikaudelle ja tee avaava tase.
 

Tehtävä 2.5

a)    Seuraavat tapahtumat ovat tilikauden 1.1.200x-31.12.200x kahdelta viimeiseltä viikolta. Kirjaa ne käytössäsi oleville tileille.

 1. Asiakas maksaa viime kuussa toimitetut tavarat. (120,-)
 2. Yritys lähettää uuden toimituksen asiakkaalle ja lähettää laskun. (70,-)
 3. Yritys maksaa aikaisemmin vastaanotettuja raaka-aineita. (90,-)
 4. Tehdyn reklamaation perusteella raaka-ainetoimittaja myöntää alennuksen (10,-), joka hyvitetään myöhemmissä ostolaskuissa.
 5. Yritys maksaa tilikaudelle kuuluvia palkkoja ja muita henkilöstökuluja. (50,-)
 6. Yritys maksaa tilikaudelle kuuluvaa toimitilojen vuokraa. (40,-)
 7. Inventaarin mukaan varastojen arvo tilikauden päättyessä on (100,-).
 8. Koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännöspoisto.
 9. Yritys lyhentää lainojaan. (150,-)
 10. Yritys maksaa tilikauden korkoja. (52,-)
 11. Selvitä yrityksen tulos ennen veroja ja laske tilikauden tuloverot 26 %:n verokannan mukaan. Kirjaa verot käyttäen vastatilinä siirtovelkoja.

Joillekin tileille merkitty saldo on tilikauden avauksessa syntyneen saldon ja tilikauden aiemmin kirjattujen tapahtumien yhteismäärä (nettomääräisenä), joka on otettava huomioon tilejä päätettäessä. Varastotilillä on vain tilinavaussaldo, samoin tileillä Oma pääoma ja Vieras pääoma.

b)    Päätä kaikki tilit.
c)    Laske tilikauden liikevoitto


 

4 Comments

 1. Hei!

  Tehtävä 2.5. on liian pitkä.

  Kaikkien laskentatoimeen liittyvien tehtävien pitäisi paremmin rakentua toistensa pohjalle eikä vain opettaa asioita irrallisina.

  Terveisin,

  Atso Takala

  Tuotantotalouden peruskurssin assistentti

 2. Anonymous

  Olisikohan jatkossa mahdollista saada tehtävät tallennettuna normaaliin .xls-muotoon, nuo uudet .xlsx-tiedostot eivät tuppaa oikeen muulla kuin uudella Officella aukeamaan?

  1. Hei,

    Tehtävät lisätty myös .xls-muodossa. Jatkossa päivitettään molempiin muotoihin.

   Tehtävät tulevat myös auki purettuina omalle wikisivulleen, mutta vasta laskareiden jälkeen.

   Terveisin,

    Tuomo

 3. Anonymous

  Hei!

  Onko nyt keväällä tulossa syksyn tapaan palautettavia kotitehtäviä ja niistä tulevia pisteitä?