Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande som hör till organisationen Aalto-universitetet

Det här tillgänglighetsutlåtandet rör tjänsten wiki.aalto.fi och har skapats/uppdaterats 8.2.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga digitala tjänster ska vara tillgängliga.

Tillgängligheten hos tjänsten har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningen

 • innehåll som används i en avgränsad grupp under en viss tid inom undervisning

 • innehåll som producerats av användarna eller en utomstående aktör, som tjänsteproducenten inte finansierar, utvecklar eller övervakar

 • kartor som inte är ämnade för navigering (t.ex. väder-, eller terrängkartor)

 • filer som har skapats med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018

 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019

 • filer som har skapats med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2020

Tjänsten innehåller många dokument och mycket visuellt material som har producerats innan lagen trädde i kraft och som är svåra att göra tillgängliga.

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu alla krav

 • Möjlig att uppfatta: Bilder och grafiska symboler

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten och dess innehåll innehåller många bilder och grafiska symboler som inte har getts alternativ beskrivning eller som inte har gömts från assisterande teknik.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Möjlig att uppfatta: Otydliga rubriker

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänstens användargränssnitt och innehåll uppfyller inte den semantiska rubriksättningen som rekommenderas i WCAG.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 • Möjlig att uppfatta: Responsivitetsproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister

När tjänstens användargränssnitt skalas rättar sig element och innehållet inte enligt inställningarna och gränssnitten är svåra att använda.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.10 Responsivitet

 • Möjlig att uppfatta: Kontrastproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister

Det finns många problem med kontrasten i både gränssnittets element och i innehållet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Möjlig att uppfatta: Textstorleken kan inte ändras

Otillgängligt innehåll och dess brister

När textstorleken ändras påverkas inte storleken hos alla element i gränssnittet eller hos allt innehåll. Problemet uppkommer särskilt i mobila webbläsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek

 • Möjlig att uppfatta: Blankettfält utan namn

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten har blankettfält som inte har semantisk koppling till namn på fält som syns visuellt på skärmen. Problem förekommer bland annat på sidorna för användarkatalogen, den utvidgade sökningen och redigering av egna uppgifter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 • Möjlig att uppfatta:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Hanterbar: Bristfälligt synligt fokus

Otillgängligt innehåll och dess brister

Det synliga fokuset är svårt att uppfatta i synnerhet för synsvaga användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Bristfälligt synligt fokus

 • Hanterbar: Bristfälligt stöd av tangentbord

Otillgängligt innehåll och dess brister

Alla interaktiva element i tjänsten nås inte med tangentbordet. En del av elementen kan inte heller aktiveras med tangentbordet trots att fokus flyttas till dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.1.1 Tangentbord

 • Hanterbar: Tab-ordning

Otillgängligt innehåll och dess brister

På vissa sidor, såsom redigering av profilen och vissa popup-fönster motsvarar tab-ordningen inte innehållets visuella ordning.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.3 Fokusordning

 • Hanterbar: Snabblänkar som inte fungerar

Otillgängligt innehåll och dess brister

Snabblänken ”siirry sisältöön” blir inte synlig när tangentbordsfokus flyttar till den. Snabblänkarna och länkarna för överflyttning mellan grupper fungerar inte.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 • Hanterbar:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Begriplig: Blandspråk

Otillgängligt innehåll och dess brister

Språket i gränssnittet och innehållet avviker ofta från språket som ställts in som sidans språkattribut, och innehållet som avviker från huvudspråket saknar semantiska språkattribut.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.2 Språk för del av sida

 • Begriplig:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Driftsäker: Interaktiva element som inte fungerar

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten har flera element vars roller eller funktioner inte kan identifieras med assisterande teknik. På grund av detta kräver vissa funktionaliteteter musen för att fungera.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 • Driftsäker:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Lade du märke till bristfällig tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till det

Per e-post

max.osterman@aalto.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland får du närmare information om hur du gör anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000 • No labels