Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

[Suomeksi] [in English]

Obs!

På grund av det stora antalet meddelanden är det inte möjligt att få svar på meddelanden skickat via studieplanen. Du kan få kommentarer om din studieplan genom att skicka e-post till din högskolas studiepersonal (kontaktinformation på Into) eller genom att ansöka om godkännande för delar av studieplanen.


Du kan lägga till allmänna kommentarer i din studieplan eller kommentera specifika punkter, till exempel studier du har genomfört eller ska genomföra utanför Aalto-universitetet.  Allmänna kommentarer gäller hela studieplanen och specifika kommentarer en viss punkt i studieplanen (såsom en kurs eller en studiehelhet). Kommentarer kan inte redigeras eller raderas efter att du skickat in studieplanen.

  • Tryck på knappen studiehandledning i övre högra hörnet och välj sedan ”allmän kommentar" eller ”specifik kommentar”. Om du väljer specifik kommentar kan du välja vilken del av examen kommentaren gäller.
    Knappen för studiehandledning
  • Kryssa i rutan där du bekräftar att du förstår informationen om att skicka känsliga personuppgifter och tryck sedan på sänd.
    Bekräftelse för att skicka känsliga personuppgifter


Notera att kommentarer tillsvidare inte skrivs ut i studieplanen.


  • Gör så här om din kommentar innefattar en kurs eller studiehelhet vid ett annat universitet som använder Sisu-systemet (t.ex. JOO-studier):

Gå till Sök kurser -funktionen och sök upp de kurser du vill kommentera. Kom ihåg att byta universitet ovanför sökfältet. Obs! Aalto-universitetet ansvarar inte för andra universitets kursinformation.Sökfunktionen med val av universtitet och möjlighet att lägga i kurskorgen

  • Gå till vyn Studiestruktur, öppna ”Lägg till i planen” på vänster sida och placera kurserna eller helheterna på ett lämpligt ställe i studieplanen. Kom ihåg att bekräfta valen i den högra sidomenyn. Dessa kurser och helheter syns även i utskriften av studieplanen.

Lägg till i planen vynBekräftelse av valenVal vart kursen ska placeras

  • No labels