Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Next »

[Suomeksi] [in English]


Observera: om du hittar motstridig information i WebOodi och Sisu, är informationen i WebOodi tills vidare den primära informationen.

Under läsåret 2020–2021 skapar studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.  Anvisningar för studerande läggs till på den här sidan i takt med att flera av Sisus funktioner tas i bruk. Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Viktiga Sisu-datum

9.8.2021 har Sisu ersatt WebOodi! Anmälningar till sommarundervisning och sommartentamina som äger rum efter 23.8.2021 samt till denna vårs omtentamina börjar göras i Sisu.

16.8.2021 Anmälningar till period I hösten 2021 börjar göras i Sisu.


Hjälp med Sisu


Sisu HELP -chatt

 • Chatten är öppen måndag-torsdag 12-15 och fredag 9-12.

 • Andra tider kan du kontakta oss via dessa kanaler:

Inspelning: Sisu-webbinarium för studerande 22.3.2021

 • Presentationsmaterialet: pdf
 • Presemo-länkarna i presentationen finns inte längre.
 • De vanliga frågorna som presenteras i evenemanget läggs till på FAQ-sidan så snart som möjligt.
 • Ändringshandboken som nämns i presentationen kommer snart att vara på svenska.
 • Utvärderingen av kursprestationerna utelämnades från presentationen i förhållande till serviceavbrott. Denna information finns i det kommande presentationsmaterialet.
 • För att hålla koll på siduppdateringar, använd watch-åtgärden som kan aktiveras genom att logga in på wiki.aalto.fi-miljön.


Brukanvisningar för studerande

Utöver de skriftliga anvisningarna finns det även några videoanvisningar (på finska/engelska).

Bland annat följande anvisningar är på kommande:

 • hur du anmäler dig till undervisningen
 • hur du ansöker om att bli utexaminerad.
 • No labels