Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

[Suomeksi] [in English]

Studerande vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du kan logga in i Sisu på adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Under läsåret 2020–2021 använder studerande Sisu för att skapa sina individuella studieplaner (ISP). Anmälan till kurser och tentamina sker tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Alla studerande vid Aalto kan använda Sisu för att

  • söka och läsa kursinformation
  • skapa en individuell studieplan (ISP).


Om du har frågor om hur du skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

  • No labels