Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 74 Next »

[in English] [på svenska]


Sisun hyväksilukutoiminnallisuus otetaan käyttöön 15.6.2021. 

Hyväksilukuhakemus Nintexissä on sulkeutunut 14.6.2021. 


Kesä 2021

Jos olet valmistumassa kesällä 2021, älä hae hyväksilukuja SisussaJätä 14.6.2021 saakka hakemus Nintexissä ja 15.6.2021 alkaen ota yhteyttä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin. 

Jos olet valmistumassa elokuussa 2021 tai myöhemmin, hae hyväksilukuja alla olevan ohjeen mukaan 9.8.2021 alkaen. 

Ethän tee tuplahakemuksia hyväksiluvusta! Jos olet tehnyt hakemuksen jo Nintexissä, älä tee uutta hakemusta Sisussa. 

 • Jos olet epävarma onko hakemuksesi käsittelyssä, tarkista oletko saanut sähköpostiisi asiasta ilmoitusviestin. Jos olet, asiasi on käsittelyssä.
 • Seuraa sähköpostiasi mahdollisten lisätietopyyntöjen varalta. Myös päätös tulee sinulle sähköpostiin ennen hyväksilukujen kirjaamista Oodiin. 

Miten hyväksilukua haetaan?  

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Hyväksilukua voi hakea kolmessa eri tapauksessa.

Korvaavuus

 • Tutkintoon kuuluvan opintojakson voi korvata vastaavalla muualla suoritetulla opinnolla tai muuten hankitulla osaamisella. Korvaavuus edellyttää sisällöllistä vastaavuutta.hae Sisussa korvaavuutta

Sisällyttäminen

 • Muualla suoritetun opinnon tai muualla hankittua osaamista voi sisällyttää tutkintoon ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintoihin. → hae Sisussa sisällyttämistä 

Henkilökohtainen suoritus 

 • Muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittavaa osaamista voidaan opinnollistaa osaksi tutkintoa ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintojen kanssa.
 • Henkilökohtaisesta suorituksesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa. 

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa

 • Opintoluonnoksen avulla voit suunnitella tutkintoosi muualla suoritettavia opintoja tai hankittavaa osaamista etukäteen
  • esimerkiksi vaihto-opinnot tai JOO-opinnot
 • Kun olet suorittanut opinnot tai hankkinut osaamisen, hae opintoluonnoksen kautta sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta

Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain voimassa olevan opintosuunnitelman kautta eli hyväksiluku kohdistuu aina tiettyyn tutkintoon. Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 

Opintojakson korvaavuuden hakeminen

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan opintojaksoesitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku

Kurssiesitteelle siirtyminen

'Siirry hakemukseen' -painikkeen sijainti Hyväksiluku-osiossa


Lisää korvaavuuden tiedot, anna kysytyt tiedot.

 Korvaavuushakemus

'Lisättävä opinto tai osaaminen'-ikkuna

Voit lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista tai molempia. Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet opintojakson korvaavuutta. 


 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Korvaavuushakemuksessa vaadittavat tiedot

Valitse lisäksi, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Tiedotuslupa-ikkuna

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruttua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi. 

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.


Korvaavuushakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen tai kohtaan tutkinnossa eli HOPSissa.

Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Ehdottamalla suoraan sisällytettävää opintoa tai osaamista 
 • Jos opinto tai osaaminen on suunniteltu tutkintoon opintoluonnoksena, hae sisällytystä sen kautta 

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae osaamisen sisällyttämistä.

'Hae osaamisen sisällyttämistä' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti sisällyttämishakemuksessa


 • Valitse, mihin kohtaan tutkintorakennetta suunnittelet opinnon sijoittuvan. Jos olet epävarma, ole yhteydessä ohjelmasi opiskelijapalveluihin ennen hakemuksen jättämistä. 
 • Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot.
 • Sinun tulee myös valita, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 
 • Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. 
  • erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella. 
 • Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).
 • Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruutettua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.
  • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on tilassa Haettu.
  • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
  • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi lisätä enää liitteitä. 

Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 

Muualla hankittua osaamista voi opinnollistaa osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

Voit tehdä hakemuksen henkilökohtaisesta suorituksesta vain sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja tiettyyn kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen eikä toiseen kohtaan tutkinnossa eli HOPSilla.

Kun olet sopinut suorituksesta, voit tehdä opintoluonnoksen opintosuunnitelmaasi. Kun olet suorittanut sovitut osiot, hae opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Opettaja toimittaa suoritusilmoituksen oppimispalveluihin, jossa hakemuksesi käsitellään.

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea kahdella tavalla:

 • Ehdottamalla suoraan henkilökohtaista suoritusta
 • Jos opinto tai osaaminen on suunniteltu tutkintoon opintoluonnoksena, hae henkilökohtaista suoritusta sen kautta

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

'Hae henkilökohtaista suoritusta' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti henkilökohtaisen suorituksen hakemuksessa

Valitse mihin kohtaan tutkintorakennetta olet sopinut opinnon/osaamisen sijoitettavaksi. 

 • Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot.
 • Sinun tulee lisäksi valita, haluatko päätökset tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. 

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi.

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.


Opintoluonnos, eli muualla suoritettavien opintojen tai hankittavan osaamisen suunnittelu

Jos suunnittelet tekeväsi opintoja tai sisällyttäväsi tutkintoosi osaamista, joita ei löydy Sisusta, voit lisätä nämä HOPSille opintoluonnoksina. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi

 • vaihto-opintojen tai
 • itsenäisen opiskelun tai
 • jatko-opintojen suunnittelussa.

Opintoluonnoksen kautta voit hakea sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta.

 • Kun sisällytettävä suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot on suoritettu ja sinulla on niistä opintosuoritusote), voit hakea opintoluonnoksesta sisällytystä.
 • Kun Henkilökohtainen suoritus on valmis (opettaja on toimittanut tai toimittamassa suoritusilmoitusta), voit hakea opintoluonnoksesta henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnoksen luominen HOPSille

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessa


Opintoluonnoksen tiedot:  

 • Opinnon nimi (esim. vaihto-opinnot, kieliopinnot Helsingin yliopistossa)
 • Opinnon suunniteltu laajuus
 • Opinnon suunniteltu suorituspaikka
 • Tavoiteltava osaamisen kuvaus eli vapaamuotoisen kuvauksen siitä, mitä aiot tehdä ja mitä osaamista saavuttaa. 

Opintoluonnoksessa vaadittavat tiedot


Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Opintoluonnos osana opintokokonaisuutta

Sisällytyksen tai henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnokselta

Kun olet tehnyt opintoluonnoksessa suunnitellun opinnon tai hankkinut osaamisen, voit hakea luonnoksen perusteella sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Klikkaa auki Opintoluonnos ja siirry Ehdota suoritusta -painikkeesta hakemaan sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnos-ikkunaKorvaavan suorituksen hakemus


Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot. 

 • Sinun tulee lisäksi valita, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää.

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi. 

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on "Haettu" tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

Samojen opintojen käyttäminen useammassa Aalto-yliopiston tutkinnossa

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua. Hyväksilukumenettelyä käytetään tilanteissa, jossa olet 

 • on suorittanut jo yhden tutkinnon Aalto-yliopistossa ja suoritat toista tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi kauppatieteen kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto; tekniikan kandidaatin tutkinto -> toinen tekniikan kandidaatin tutkinto). 
  • Toiseen tutkintoon jo sisältyvät opinnot suunnitellaan ja niiden hyväksymistä haetaan opintoluonnoksen pohjalta 
 • suorittaa samanaikaisesti kahta tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi DI ja KTM). 
  • Opintojaksot sijoitetaan alkuperäisinä siihen tutkintoon, johon ne ensisijaisesti kuuluvat. Esimerkiksi kauppatieteen tutkintoon kuuluvia pääaineopintoja voi suunnitella tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin opintoluonnoksina, joiden pohjalta hyväksilukua haetaan. Suunnittelu ja hyväksiluku tapahtuu opintoluonnoksen kautta.
 • Mikäli suorittamasi sivuaine käy kumpaankin tutkintoon, sen voi sisällyttää ensisijaisesti siihen tutkintoon, joka valmistuu aikaisemmin, ja opintoluonnoksena siihen tutkintoon, joka valmistuu myöhemmin.  

Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, .txt, .doc.docx, .png, .jpeg, ja .jpg. Yhden tiedoston maksimikoko on 10 Mb. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). 

Liiteikkuna

Anna liitteille selkeä sanallinen selite, esim. "opintosuoritusote" tai "opintojaksokuvaukset", maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteeltä vaadittavat tiedot

Liitteitä voit poistaa ennen siirtymistä hakemuksen lähettämiseen, jossa näet hakemuksen sisällön. Tässän näkymässä ei liitteitä voi muokata tai poistaa. Voit palata takaisin päin, jos huomaat tiedoissa tai liitteissä korjattavaa.

HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi poistaa liitteitä, jotta et vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voit pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.

Päätös 

Saat päätöksestä viestin Sisussa ja jos olet valinnut haluavasi päätöksen postitse, myös kotiisi. Kun hyväksilukuhakemus hyväksytään, opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. 

Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspäivämäärä on alkuperäinen suorituspäivä ja erikseen aukeavissa lisätiedoissa näkyy alkuperäisen suorituksen tiedot.  

Viesti-ikonin sijainti yläpalkissa

Näkymä sisällytetystä suorituksesta opiskelijan suorituksissa

Korvaavuus

Korvattavaksi haettu opintojakso kirjautuu suoritetuksi ja näet opintojakson esitteeltä tiedot korvaavuudesta ja päätöksestä

Näkymä suoritetusta kurssista   

Korvaavuudet-välilehti opintojaksoesitteessä


Sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus 

Jos sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, kirjautuu suoritus ao. kohtaan HOPSissa. 

Suoritettu kurssi osana opintokokonaisuutta

Jos sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta on haettu ilman opintoluonnosta, opiskelija saa päätöksellä ehdotuksen Sijoita suunnitelmaan, mistä pääsee suoraan HOPSiin ja voi sijoittaa opinnot oikeaan kohtaan. 

'Sijoita opintosuunnitelmaan' -painikkeen sijainti
 • No labels