Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

[in English] [Suomeksi]


Kompletterande studier

Om du ska genomföra kompletterande studier bekräftas det för dig i samband med antagningen eller genast i början av studierna. De kompletterande studierna är då obligatoriska. 

Hör studierna till examen? 

Huruvida kompletterande studier inkluderas i examen varierar beroende på ditt utbildningsprogram. Om du avlägger en doktorsexamen inkluderas de kompletterande studierna aldrig i examen. 

Om de kompletterande studierna inte kan inkluderas i examen får du en separat studierätt för dem, så att du kan skapa en ISP för dem och anmäla dig till undervisningen. 

Studierätten för de kompletterande studierna är i kraft lika länge som din studierätt för examen, och kräver ingen separat läsårsanmälan. 

ISP för kompletterande studier

Studierätten för kompletterande studier gör det möjligt för dig att skapa en separat ISP, som du kan använda för att anmäla dig till studierna.  Du skapar ISP:n på samma sätt som din ISP för examensstudierna. 

Planera in de kompletterande studier som du behöver och skicka in ISP:n för separat godkännande.  Instruktionen: Att göra en studieplan (ISP)

  • När du har lagt till studierna i din ISP kan du anmäla dig till undervisningen. 

Den kompletterande studiehelheten bedöms inte, men prestationerna kontrolleras senast när du utexamineras. Genomförda kurser syns i dina prestationer som normalt. 

  • No labels