Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

[på svenska] [in English]


Tämän sivun sisällysluettelo:


Miksi Sisun etusivulla näkyvä graafi ei lataudu tai näyttää vajaalta?

Sisun etusivulla näkyvä graafi perustuu viimeisimpään muokkaamaasi opintosuunnitelmaan. Jos olet aloittanut uuden opintosuunnitelman tekemisen ja se onkin jäänyt tyhjäksi, ei etusivun graafit löydä näytettävää tietoa. Samoin, jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, graafi näyttää viimeisimmän muokatun opintosuunnitelman tietoja, ei kaikkien opiskeluoikeuksien tietoja. Toistaiseksi Oodi on varsinainen tiedon tallennuspaikka, ja jotkin tiedot eivät välttämättä siirry Sisuun ja siksikn graafi voi näyttää vajaalta.

Miten Sisun käyttö mahdollistetaan kaikille opiskelijoille?

Valitettavasti Sisun saavutettavuudessa on haasteita eikä järjestelmä täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Sisun saavutettavuusseloste löytyy Sisun etusivulta (sisu.aalto.fi).

Saavutettavuuden ongelmat tekevät esimerkiksi ruudunlukuohjelmien käyttäjien asioinnin Sisussa vaikeaksi. Sisu-yliopistot yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa pyrkivät parantamaan Sisun saavutettavuutta jatkuvasti. Osa korjauksista on kuitenkin tulossa vasta vuonna 2023.

Aallossa valmistellaan saavutettavuustukea opiskelijoille. Käytännössä kyseessä on oppimispalveluiden tukihenkilö, joka auttaa opiskelijaa Sisun käytössä tai tekee toimintoja opiskelijan puolesta Sisussa. Lisäksi Sisu-järjestelmän sekä Sisu-ohjeiden saavutettavuusselosteita päivitetään aktiivisesti. Saavutettavuustuki on opiskelijoiden käytössä Sisun käyttöönottoon mennessä.

Miksi Sisu kehottaa hakemaan lisäaikaa, vaikka minulla on yhä opiskeluoikeutta jäljellä WebOodin mukaan? (kevät 2021)

Tiedonsiirto Oodin ja Sisun välillä ei vielä keväällä 2021 kata kaikkia tietoja. Oodin tiedot ovat edelleen ensisijaiset, joten opiskeluoikeutesi on sen pituinen, kuin mitä se on WebOodissa. Sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa keväällä 2021, jos Oodin mukaan opinto-oikeutesi ei ole päättymässä 31.7.2021, vaikka Sisu kehottaisikin hakemaan lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan edelleen eAgen kautta siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus on päättymässä Oodin mukaan.


Opintosuunnitelma eli HOPS

Siirtyykö HOPS automaattisesti WebOodista Sisuun?

Ei siirry. HOPS täytyy valitettavasti luoda erikseen Sisussa.

Mistä lähteä liikkeelle Sisun opintosuunnitelman tekemisessä? En tiedä Sisusta mitään!

Kun ryhdyt tekemään opintosuunnitelmaa Sisussa, osat rakenteesta on valmiina ja osaan sinun pitää tehdä valintoja. Joissain kohdissa voi olla omituiselta vaikuttava erillisen hyväksynnän vaatimus. Hyvä lähestymistapa on hakea oman ohjelman ja pääaineen mukaiset sisällöt opintosuunnitelman pohjaksi ja siinä yhteydessä katsoa läpi ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen. Tukea Sisun opintosuunnitelman tekemiseen ja valintoihin Sisussa saat myös oman ohjelmasi tai pääaineesi oppimispalveluilta.


Miksi opintosuunnitelmassani on kohtia, joissa on poistettu-merkittynä

Kaikkia tutkintorakenteita ja opintokokonaisuuksia muokattiin lukuvuoden 2020-21 aikana, joten jos opintosuunnitelmassa on poistettu-merkintöjä, sinun tulisi tehdä uusi opintosuunnitelma. Jos poistettu-merkintä on vain yhdessä opintokokonaisuudessa (esim. sivuaineessa), pitäisi riittää, että poistat ja haet opintokokonaisuuden uudelleen kyseiseen kohtaan.

Miksi opintosuunnitelmassani on merkintä ei opiskeluoikeutta, vaikka opinto-oikeus näyttäisi WebOodissa olevan oikein?

Opiskeluoikeustieto tulee toistaiseksi Oodista, jossa opinto-oikeustietojen tulee olla oikein, jotta opiskeluoikeus Sisussa ja opintosuunnitelmassa näkyy oikein. Joissain tilanteissa pääaine on merkitty Oodiin puutteellisesti, voit pyytää tarkistusta opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut [at] aalto.fi) ja kun pääaine-merkintä on varmistettu, tieto siirtyy Sisuun seuraavan yön aikana. Joissain tilanteissa (mm. aikaisemman tutkintosäännön mukaisesti kandidaatiksi valmistuneet) opiskeluoikeus on toistaiseksi tehtävä Sisuun erikseen, tällöin voit olla suoraan yhteydessä Sisu-tukeen sisu [at] aalto.fi

Miksei opinto muutu suoritetuksi Sisu HOPSissa enkä pysty lisäämään suoritettuja opintoja HOPSiin?

Teknisistä syistä osa suorituksista on siirretty Sisuun henkilökohtaisina suorituksina. Sen vuoksi ne eivät näy HOPSissa suoritettuina eivätkä välttämättä löydy vasemman puolen "Lisää suunnitelmaan".

Opinnot voi lisätä opintosuunnitelmaan seuraavasti: siirry haluttuun kohtaan HOPSia ja valitse vapaan muokkauksen tila. Valinta-avustimessa oikealla löydät tällöin otsikon "Lisää jo suoritettu opintojakso". Tarkemmat ohjeet Opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen#vapsu

Mitä minun täytyy tehdä, jos opintosuunnitelmassani lukee kokonaisuuden kohdalla "vaatii erillistä hyväksyntää"

Jotkin opintosuunnitelmasi kokonaisuudet voivat olla sellaisia, että niihin täytyy aina hakea erillinen hyväksyntä. Katso tarkemmat ohjeet Opintosuunnitelman osion hyväksyttäminen

Kurssi-ilmoittautuminen

(HUOM! Kurssi-ilmoittautuminen käytössä Sisussa vasta 9.8.2021 alkaen. Sitä ennen ilmoittautumiset tehdään WebOodissa)

Näkyykö Sisussa, kuinka monentena olen jonossa osallistujamäärärajoitteiselle kurssille?

Ei valitettavasti, näet Sisussa ainoastaan arvion mukaan pääsystäsi: "jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan" tai "jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan".

Miten voin suorittaa ylimääräisiä opintoja, jos kurssi-ilmoittautumista varten kurssien tulee olla HOPSissa?

Voit lisätä ylimääräisiä opintoja vapaasti valittaviin opintoihin HOPSissa tai muuttaa vapaasti valittavien opintojen sisältöä sen mukaan, mitä ylimääräisiä kursseja olet suorittamassa. Jos lisäät vapaasti valittaviin enemmän opintoja kuin on tarkoitus tutkintosi laajuuden puitteissa, saattaa HOPS mennä sääntöjen vastaiseen tilaan. Tämäkään ei kuitenkaan estä kurssi-ilmoittautumista. Valmistumista varten HOPS on tehtävä valmiiksi siten, että HOPSissa on vain tutkintoon sisällytettävät opinnot.

Mistä näen kurssin aikataulun ja opetustapahtumat?

Opetustapahtumat (kuten luennot, harjoitukset tai tentit) löydät kurssien opintojaksoesitteestä.

  1. Avaa kurssin opintojaksoesite (esimerkiksi klikkaamalla kurssikoodia opintosuunnitelmasta tai Haku-sivulta).
  2. Avaa Suoritustavat-välilehti.
  3. Valitse tarkasteltava versio pudotusvalikosta kurssin nimen alta. (Esimerkiksi 2021-2022.)
  4. Avaa tarkasteltavan opetuksen pudotusvalikko Opetus-otsikon alta. (Esimerkiksi ”Luento-opetus 15.92021-15.12.2021”)
  5. Valitse Opetusryhmät -ja tilaisuudet -välilehti, josta sinun tulisi nähdä kurssin opetustapahtumat listattuna.

Voit myös nähdä kurssin opetustapahtumat kalenterinäkymässä kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Olen tohtoriopiskelija. Mihin voin sijoittaa ylimääräisiä opintoja?

Tohtoriopiskelijoille tulee erillinen tutkintoon kuulumaton kokonaisuus opintoihin, joihin voi sisällyttää ylimääräiset opinnot. Tämä tehdään kesäkuun 2021 aikana.

Saako Sisun kurssi-ilmoittautumisia arkistoitua, kuten WebOodissa?

Ei valitettavasti. Tämä vaikuttaa kurssien näkymiseen MyCoursesissa, mutta MyCoursesissa voi filtteröidä näkymää esim. käynnissä oleviin kursseihin, tuleviin kursseihin ja menneisiin kursseihin. Kurssi-ilmoittautumisen arkistointimahdollisuuden poistumiseen liittyviä kysymyksiä selvitetään vielä yhdessä MyCoursesia hoitavien henkilöiden kanssa.

Miten kurssiaikatauluja voi suunnitella Sisussa?

Opintokalenterissa voi ennen ilmoittautumista lisätä esimerkiksi harjoitusryhmien tai luentojen opetusaikoja omaan kalenteriin ja katsoa, miten ne sopisivat yhteen muiden kurssien kanssa. Näin voi tarkastella sitä, mitkä harjoitusryhmät/luennot sopisivat omaan aikatauluun.

Voiko kurssin poistaa HOPSista, kun sen suoritus on vielä kesken?

Tämä ei ole suositeltavaa, koska kun kurssi on HOPSissa varmistetaan, että suoritus kurssista kirjaantuu Sisuun oikein. Kannattaa siis pitää kurssi HOPSissa siihen asti, että on saanut siitä arvosanan.

Saako tiedon kurssille pääsystä ennen kurssin alkua?

Jos kurssilla ei ole rajattua osallistujamäärää, hyväksytään kurssille ilmoittautuminen Sisussa heti, jos opiskelija täyttää ilmoittautumisen perusvaatimukset. Jos kurssilla on rajattu osallistujamäärä, päättyy kurssi-ilmoittautuminen 7 päivää ennen kurssin alkua, koska osallistujien vahvistamiseen pitää jättää jonkin verran aikaa kurssin opettajalle/hallintohenkilölle. Näin on toimittu myös Oodi-aikana. Osallistujat vahvistetaan myös osallistujamäärärajoitteisilla kursseilla ennen kurssin alkua ja opiskelija näkee Sisusta, onko saanut paikan kurssilla.

Onko kurssi-ilmoittautumisen peruminen mahdollista Sisussa?

Kyllä, ilmoittautumisen voi perua niin kauan kuin ilmoittautumisaika on käynnissä ja opetus ei ole vielä alkanut. Joillakin kursseilla saattaa olla myös erillinen ilmoittautumisen perumisen lisäaika, jonka aikana ilmoittautumisen voi perua, mutta tämä on kurssikohtaista. Jos ilmoittautumista ei ole mahdollista enää perua, on kurssin suoritus mahdollista keskeyttää.

Voiko kursseille jälki-ilmoittautua?

Osallistujamäärärajoitteisille kursseille voi olla mahdollista jälki-ilmoittautua, jos kurssille on jäänyt paikkoja täyttämättä. Tämä on kuitenkin kurssikohtaista.

Miten harjoitusryhmien valinta tapahtuu Sisun kurssi-ilmoittautumisessa?

Jos kurssilla on useampia harjoitusryhmiä, voit Sisussa ilmoittautuessasi laittaa niihin jokaiseen jonkun seuraavista valinnoista: "ensisijainen toiveeni", "sopii minulle" tai "ei sovi". Sisu ottaa toiveet huomioon ja pyrkii sijoittamaan sinut ensisijaiseksi valitsemaasi harjoitusryhmään. Sinua ei sijoiteta ryhmään, johon olet valinnut valinnan "ei sovi". Jos et mahdu ensisijaiseksi valitsemaasi ryhmään, sijoittaa Sisu sinut johonkin ryhmään, johon olet valinnut "sopii minulle". Ilmoittautuneiden laskennassa ensisijaiset toiveet ja sopii minulle-valinnat ovat samanarvoisessa asemassa, eli jos yhdellä opiskelijalla kaikki hänelle mahdolliset opetusryhmät ovat ensisijaisia toiveita ja toisella "sopii minulle"-valintoja, ei kumpikaan heistä ole laskennassa etusijalla toiseen nähden. Ilmoittautumisen mahdolliset priorisointikriteerit määrittelevät sen, ketkä opetukseen pääsevät, jos kaikki eivät mahdu mukaan.

Jos kurssilla on esimerkiksi pakolliset luennot ja harjoitukset ja harjoitusryhmiä on valittava yksi kolmesta vaihtoehdosta, tulee sinun saada paikka sekä luennoilta että yhdestä harjoitusryhmästä, jotta pääset kurssille. Jos harjoitusryhmistä sinulle sopii vain yksi, joka on suosittu muidenkin keskuudessa ja jäät kurssin priorisointikriteereissä muiden taakse, ei sinua valita kurssille. Siksi on suositeltavaa merkitä useampiin harjoitusryhmiin "sopii minulle"-valinta, jos harjoitusryhmien aikataulu sopii sinulle.

Miksi Sisu arpoo opetukseen pääsevät opiskelijat, jos ilmoittautuneet opiskelijat ovat samalla sijalla priorisoinnissa?

Sisua kehitetään yhdessä muiden Sisu-yliopistojen ja -ammattikorkeakoulujen kanssa ja kehitystyössä on päädytty tähän ratkaisuun. Perusteena tälle on ollut esimerkiksi ilmoittautumisprosessin läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Tämä on suuri muutos Oodi-aikaan nähden, sillä Oodi-aikana ilmoittautuneita on voitu ottaa kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikä ei Sisussa ole mahdollista.

Suoritukset

Miksi suorittamani opintokokonaisuudet eivät näy Sisussa?

Opintosuoritukset ovat täydellisinä Oodissa ja osa tiedoista on vielä vajaina Sisussa, mm. opintokokonaisuuksia ei ole vielä siirretty Sisuun. Siirtymävaiheessa voit valita Sisun opintosuunnitelmaan opintokokonaisuuteen samat opinnot, jotka on suoritetussa opintokokonaisuudessa. Tietoja Sisuun täydennetään koko ajan kevään 2021 aikana.

Miten saan tulostettua opintosuoritusotteen Sisusta

Opintosuoritusote tilataan vielä WebOodista. Sisusta sen saa tulostettua 9.8.2021 alkaen. Katso lisätietoa: Opintosuoritusote ja opiskelutodistus

Valmistuminen ja tutkintotodistukset

Voinko pyytää valmistumista Sisussa, vaikka minulta puuttuu vielä jokin viimeinen suoritus

Voit pyytää valmistumista Sisussa, vaikka sinulta puuttuisi vielä jokin viimeinen suoritus Sisusta. Esim. opinnäyte, diplomityö, kypsyysnäyte tai vastaava. Katso tarkemmat ohjeet Valmistumisen hakeminen ohje sivuilta. Huomioi myös ohjelmasi Into→ Valmistuminen sivut.

Mistä löydän lisätietoa todistusten jakopäivistä ja aikarajoista

Löydät lisää tietoa todistusten jakopäivistä ja aikarajoista ohjelmien omilta Valmistuminen sivuilta. Valitse oma ohjelmasi sivu ja sen alta Valmistuminen. https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu

Eroaako Sisun valmistumispyyntö eri tutkintotasojen välillä (perustutkinnot, jatkotutkinnot)

Sisun valmistumispyyntö on teknisestä näkökulmasta samanlainen ja toimii samalla tavalla riippumatta siitä, mistä ohjelmasta olet pyytänyt valmistumista tai mihin tutkintoon olet valmistumassa. Ainoat erot ovat esim. näkyykö valmistumista hakevalle kandipalaute kysely tai alumnitoiminta osio valmistumispyynnöllä. Valmistumisen hakeminen ohje.


Opintojen hyväksiluku eli korvaaminen, sisällyttäminen ja opinnollistaminen


  • No labels