Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

[suomeksi] [in English]


När kan jag anhålla om utexaminering?

Den sista prestationen i din examen har lämnats in

Du kan anhålla om utexaminering genast när du har lämnat in din sista prestation (t.ex. lärdomsprov, mognadsprov). 

Du anhåller om utexaminering via utbildningsprogrammets sida. Du kommer till examensprogrammets sida genom att klicka på Studiestruktur, din studieplan och sedan examensprogrammets kod, vilket öppnar en ny vy. Under Utexaminering hittar du knappen Anhåll om utexaminering. Läs först Aaltos utexamineringsanvisningar. Tryck sedan på Anhåll om utexaminering, så förflyttas du till blanketten.

Studieplan, där studierättskoden är understruken

Genom att klicka på studierättskoden öppnas en vy där det går att anhålla om utexaminering

Du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen ”Delar slutförda”

Om du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen Delar slutförda ser du ett grönt fält som meddelar att du kan anhålla om utexaminering högst upp på sidan Studiestruktur i Sisu.

Du kan då anhålla om utexaminering genom att klicka på länken Anhåll om utexaminering i sidomenyn. 

Med alla delar slutförda kan man anhålla om utexaminering i sidomenyn

Hur anhåller jag om utexaminering?

Läs Aaltos utexamineringsanvisningar innan du anhåller om utexaminering.

 • Du kommer till anvisningarna via Into-länken (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=47647056). Du kan också läsa anvisningarna via examensprogrammets sida (klicka på examensprogrammets kod och välj Utexaminering i rullgardinsmenyn.
 • När du har läst anvisningarna kan du klicka på knappen Anhåll om utexaminering, så öppnas blanketten.

Blanketten för anhållan om utexaminering

Överst på blanketten ser du dina personuppgifter, som du inte kan redigera.

 • Kontrollera att personuppgifterna stämmer.

Den utexaminerades personuppgifter

 • Under Kontaktinformation ser du de kontaktuppgifter som registrerats i basuppgifterna på sidan Min profil.

 • Vid behov kan du redigera ditt telefonnummer och din sekundära adress. De redigerade uppgifterna uppdateras automatiskt även i din profil.

Den utexaminerades kontaktuppgifter

 • Inkludera vid behov tilläggsinformation under Tilläggsinformation → Information om anhållan om utexaminering. Exempelvis oregistrerade prestationer kan vara relevant tilläggsinformation som påverkar hur examen sammanställs.
 • Under Leverans av examensbevis kan du välja om du vill hämta examensbeviset själv eller få det per post.
 • Om du väljer att få beviset per post kan du välja din primära eller sekundära adress som leveransadress.

Blankett för tilläggsinformation och leverans av examensbevis

 • Om du ska utexamineras från ett magisterprogram eller ett doktorandprogram frågar blanketten om du vill ansluta dig till Aalto-universitetets alumnnätverk och om du ger ditt samtycke till att dina uppgifter överförs till alumnregistret. Kryssa i den blåa rutan om du vill ansluta dig och samtycker till att dina uppgifter (namn, primär adress och sekundär e-postadress) överförs till alumnregistret. Vänligen notifiera att utexaminerade studerandes kontakt- och examensuppgifter sparas i Aalto-universitetets CRM-system oberoende av om du ansluter dig till alumnregistret.

Blankett för att ansluta sig till alumnföreningen

 • Om du ska utexamineras från ett kandidatprogram ombeds du att ge kandidatrespons när du har skickat in din anhållan.
 • Svara genast genom att välja Till enkäten.
 • Klicka på Inte nu om du vill svara senare.

Popup-fönster men möjlighet att ge riksomfattande kandidatrespons

 • Klicka på Skicka anhållan om utexaminering när du fyllt i informationen.
 • Bekräfta sedan att du vill skicka in anhållan.

Bekräftelse för anhållande av utexaminering


 • När du har skickat in din anhållan ser du ett grönt fält där det står Anhållan om utexaminering är skickad. Din anhållan har även statusen inkommen.
 • Du hittar din anhållan under Min profil → Ansökningar och begäranden.

Under Min Profil, Ansökningar och begäranden hittas ansökan om utexaminering med dess status

Återkalla ansökan

Vid behov kan du återkalla din anhållan, korrigera den eller skicka den igen.

Du kan återkalla din anhållan via utbildningsprogrammets presentation, via sidomenyn eller från Min profil → Ansökningar och begäranden

Du kan bara dra tillbaka eller korrigera din anhållan om den har statusen inkommen. När din anhållan har statusen Under behandling kan du inte längre dra tillbaka den.

Ansökningar och begärande fliken


En återkallad ansökan kan inte återställas.

 • Öppna din anhållan och välj Ta tillbaka anhållan

Ansökan kan tas tillbaka med hjälp av knappen Ta tillbaka ansökan

 • Du ser då ett litet fönster som ber dig bekräfta att du vill återkalla din anhållan och informerar dig om att en återkallad anhållan inte kan återställas.

Popup-fönster men bekräftelse att återkalla ansökan

 • Välj Ja, återkalla ansökan om du vill återkalla din anhållan.
 • När du har dragit tillbaka din anhållan ser du ett grönt fält där det står Anhållan om utexaminering är återkallad. Din anhållan får även statusen Inställd.
 • Du hittar din återkallade anhållan under Min profil → Ansökningar och begäranden.

Inställda ansökan hittas under Ansökningar och begäranden • No labels