Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Next »

[På svenska] [in English]

Jos jokin tieto ei täsmää WebOodin tietojen kanssa, tällöin tieto ei ole siirtynyt tai sitä ei ole siirretty Sisuun. WebOodissa on toistaiseksi ensisijainen tieto.


Omat tiedot -sivulle pääset yläpalkista kohdasta Omat tiedot.


Omat tiedot -sivun välilehdet:


Sivulla on seuraavat välilehdet:

 Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet.

Perustiedoissa on allaolevat tiedot. Suurin osa tiedoista tulee näkyviin klikkaamalla Lisätiedot-tekstiä.

  • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
  • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio
  • Rajauslaki: määrittelee opintojesi rajauslain tyypin. Rajauslaki vaikuttaa opiskeluoikeuden kestoon. Toitaiseksi kaikilla opiskelijoilla näkyy tässä kohdin "ei automaattista laskentaa". Tiedon opiskeluoikeutesi pituudesta voit tarkistaa Weboodista.
  • Tutkintoasetus: määrittelee opintojasi koskevan tutkintoasetuksen
  • Tutkintosääntö: määrittelee korkeakoulusi tai Aalto-yliopiston tutkintosäännön, joka koskee opintojasi
  • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
  • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (huomioiden esimerkiksi lakisääteisen poissaolosi)
  • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy, jos sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon

Opintojen eteneminen kuvaa valmistuneita tutkintoja. HUOM! Kohdassa näkyy toistaiseksi kaikilla "Ei valmistuneita tutkintoja", koska tähän siirtyy tietoja ainoastaan Sisussa koostetuista tutkinnoista. Toistaiseksi koostamiset tehdään Oodissa.

Läsnäolo sisältää lukuvuosi-ilmoittautumisesi eli lukukausikohtaiset läsnä- ja poissaoloilmoittautumisesi.Koulutuspolku kuvaa opinto-oikeuttasi. Jos kyseessä on kaksivaiheinen koulutus (kandidaatti + maisteri), näet vasemmalla palstalla kandidaattiohjelmasi ja pääaineesi sekä oikealla mahdollistetut siirtymät maisteriohjelmaan. Jos kyseessä on yksivaiheinen koulutus, näet maisteri- tai tohtoriohjelmasi tiedon vasemmalla. Mahdolliset suoritetut tutkinnot ilmenevät symboleina, jotka on avattu rakenteen alapuolelle. Suoritettu tutkinto näkyy koulutuspolussa lehvällä merkittynä.

Lukon kuvat eivät välttämättä pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.


Kohdassa Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet näet opiskeluoikeuteesi vahvistetut sivuaineet. Kaikkia sivuaineita ei vielä siirretä WebOodista Sisuun.

 Ilmoittautumiset

Ilmoittautumistietoja ylläpidetään WebOodissa. Tiedot siirtyvät kuitenkin Sisuun kerran vuorokaudessa.

 Suoritukset

Suorituksesi ovat listattuina siten, että ylimmäisenä osiona on suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, toisena suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja kolmantena osasuoritukset.

HUOM! Sisun tiedoissa ei ole kaikkia osasuorituksia.

Oletuksena näkymässä ovat Hyväksytyt suoritukset. Pääset katsomaan hylättyjä ja vanhentuneita suorituksia vaihtamalla vaihtoehdoksi Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voit järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa, esim. Suorituspäivä. Hakemukset ja pyynnöt

Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman opiskeluoikeutesi mukaisiin HOPSeihin.

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä. Pääset lukemaan viestejäsi yläreunan puhekupla-painikkeesta.

 Ryhmät

Sisussa on käytössä toiminto, jota ei ole WebOodissa. Näet omista tiedoistasi mihin ryhmään/ryhmiin kuulut.

Ryhmiä käytetään esim. opetuksen ilmoittautumisten valintakriteereinä (kohderyhmät) ja opintojen ohjauksessa (ohjausryhmät).

 Maksetut maksut
Maksettuihin maksuihin tulee näkyviin maksamasi ylioppilaskunnan jäsenmaksut. Lisäksi näkyviin tulevat kiltojen tai muiden yhdistysten jäsenmaksut, jos olet maksanut ne lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoja ei vielä ole siirretty Oodista Sisuun.
 Henkilötiedot

Henkilötiedot koostuu neljästä osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot, Tietojen luovutus ja Turvakielto.

Henkilötiedoista löydät muun muassa nimi- ja kielitietosi. Kaikkia tietoja ei vielä siirretä Oodista Sisuun yön yli. Tietojen luovutusehtoja ja turvakieltoja sekä salaisia tai turvakiellon alaisia tietoja ei toistaiseksi siirretä Sisuun.

Tietoja ei voi vielä päivittää Sisussa. Jos tietojasi pitää päivittää, tee se itse WebOodissa tai ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Elokuusta 2021 alkaen voit päivittää yhteystietojasi ja luovutusehtojasi Sisussa Muokkaa-painikkeesta. Muita tietoja et voi päivittää itse. Jos muita tietoja pitää päivittää, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

  • No labels