Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

[Suomeksi] [in English]

Genom att klicka på kurskoden öppnar du kursinformationen:

Kursinformations-vyn

Kursinformationen är indelad i tre flikar: ”Info”, ”Prestationssätt” och ”Ersättande studier”.  

Fliken Info har följande information:

  • Basinformation
  • Beskrivning
  • Förkunskaper (vilka tidigare studier kursen förutsätter)
  • Studiematerial
  • Klassificering

I fliken Prestationssätt ser du på vilka sätt kursen kan genomföras (t.ex. tentamen).

I fliken Ersättande studier kan du välja en ersättande kurs ifall info om ersättande kurser har överförts från Oodi till Sisu. I annat fall kan du inkludera den ersättande kursen via Fritt redigeringsläge.

Försäkra dig om att du granskar rätt version (läsår) av kursen! Versionen står direkt under kursens namn. Utgångsvärdet är det pågående läsåret men det kan ändras via den nedåtpekande pilen.  • No labels