Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 64 Next »

Sisu - opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmä

[in English] [på svenska]


 Tietoa sivustosta

Sisu Help on opinto- ja opetustietojärjestelmä Sisun ohjesivusto Aalto-yliopiston käyttäjille. Sivustolle on koottu ohjeita Aallon opiskelijoille, opettajille ja hallintohenkilöstölle.

Sivustoa päivittää ja siitä vastaa Aalto-yliopiston oppimispalveluihin kuuluvan opiskelijapalvelut-tiimin alainen opintotietopalvelut-ryhmä.

Lisätietoja sivustosta:

Yhteystiedot: sisu@aalto.fi

 Mikä Sisu on?

Sisu on kuuden yliopiston yhteinen, uusi opinto- ja opiskelijatietojärjestelmä, joka korvaa Aalto-yliopistossa nykyisen Oodi-järjestelmän. Tällä hetkellä Sisua käytetään Aallossa opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (hops) tekemiseen. Sisu otetaan käyttöön koko laajuudessaan syksyllä 2021.

Aallon lisäksi järjestelmä otetaan käyttöön seuraavissa yliopistoissa:

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Hanken svenska handelshögskolan
 • Tampereen yliopisto

Sisussa opiskelijan tekemä opintosuunnitelma on monen muun prosessin pohjana. Sisu mahdollistaa myös opintosuunnitelma tietoon perustuvan opintojen seurannan ja kehittämisen. Lisäksi Sisu tarjoaa tulevaisuudessa:

 • opiskelijatietojen perusrekisterin  
 • opettajan työkalut kursseille ilmoittautuneiden tietojen hallintaan sekä opintosuoritusten arviointiin  
 • tutkintotodistusten tekemisen  
 • opiskelijan sähköisiä asiointipalveluja, kuten valmistumisen hakeminen, lisäajan hakeminen rajattuun opintoaikaan sekä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen     

Oodista Sisuun: tärkeät ajankohdat

Katso käyttäjäryhmittäin: Opiskelijalle | OpettajalleOppimispalveluille (excel-taulukko)

Pääset Sisuun osoitteessa sisu.aalto.fi

Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilöstö kirjautuvat Sisuun Aalto-tunnuksilla. Sisuun liittyvistä asioista viestitään opetushenkilöstölle ja opiskelijoille aalto.fi:ssä ja koulujen oppimispalveluille Teams-kanavalla Opintotietopalvelut (LES).

 Opettajat ja oppimispalvelut tarvitsevat erikseen haettavat käyttöoikeudet

Käyttäjätuki

Käyttäjätuen yhteydenotot: sisu [at] aalto.fi

Sisun käyttöönotosta Aallossa sekä ohjeista ja koulutuksista vastaa Sisun käyttöönotto -projekti.

Käyttöohjeet • No labels