Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

Sisu - studie- och studieregistersystem

[suomeksi] [in English]


 Information om webbplatsen

Sisu Help är en instruktionswebbplats för användning av studie- och studieregistersystemet Sisu vid Aalto-universitetet. På webbplatsen finns instruktioner för studerande, lärare, och administration.

Study Information Services-gruppen är ansvarig för webbplatsen och håller den uppdaterad. Gruppen är underställd Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

 Vad är Sisu?

Sisu är sex högskolors gemensamma studie- och studieregistersystem som kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. För tillfället används Sisu för att skapa individuella studieplaner (ISP) för Aaltos studerande. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.

Utöver Aalto tas Sisu i bruk vid följande universitet:

 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • LUT-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Tammerfors universitet

I Sisu är den studerandes studieplan grunden för flera andra processer. Sisu möjliggör uppföljning och utveckling av studierna utgående från informationen i studieplanen. I framtiden kommer Sisu även att erbjuda 

 • ett basregister för studentuppgifter 
 • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
 • en funktion för att skapa examensbetyg
 • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering, ansökan om tilläggstid för studierna och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

Viktiga Sisu-datum

För studerande

Du kommer åt Sisu via adressen sisu.aalto.fi

Studerande och personal vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Aaltos studerande och personal får information om Sisu via aalto.fi och skolornas lärandetjänster får information via Teams-kanalen Opintotietopalvelut (LES).

 Lärare och lärandetjänster behöver användarrättigheter som ansöks om separat

Användarstöd

Kontaktuppgifter till användarstödet: sisu [at] aalto.fi

Projektet för ibruktagningen av Sisu svarar för ibruktagningen av Sisu vid Aalto och för anvisningar och utbildningar.

Bruksanvisningar • No labels