Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

[suomeksi] [In English]


Tillgodoräkningsfunktionen i Sisu tas i bruk 15.6.2021. 

Separat elektronisk blankett i Nintex har stängd. 

Sommaren 2021

Om du ska utexamineras sommaren 2021, ansök inte om tillgodoräknande i Sisu. Fram till 14.6.2021 ska du ansöka i Nintex, och från och med 15.6.2021 ska du kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. 

Om du ska utexamineras i augusti 2021 eller senare kan du ansöka om tillgodoräknande enligt anvisningarna nedan från och med 9.8.2021. 

Ansök inte dubbelt om tillgodoräknande! Om du redan har ansökt via Nintex ska du inte göra en nya ansökan i Sisu. 

 • Om du är osäker på huruvida din ansökan har gått vidare till behandling, kontrollera om du har fått ett e-postmeddelande om saken. Om du har fått ett meddelande är ditt ärende inne för behandling.
 • Följ din e-post så att du märker eventuella förfrågningar om tilläggsinformation. Du får även beslutet till din e-post innan tillgodoräkningarna registreras i Oodi. 

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?  

Läs först universitetets anvisningar här: Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande. Du kan ansöka om tillgodoräknande i tre olika situationer.

Ersätt ett studieavsnitt

 • Du kan ersätta ett studieavsnitt i din examen med motsvarade studier som du genomfört någon annanstans eller kompetens som du förvärvat på något annat sätt. Ersättning förutsätter att studierna har motsvarande innehåll. → Ansök om ersättning i Sisu

Inkludera kompetens

 • Du kan inkludera studier/kompetens som du genomfört/förvärvat någon annanstans i din examen utan att de direkt motsvarar studier vid Aalto. → Ansök om att inkludera studier

Personliga prestationer  

 • Kompetens som du förvärvat på annat sätt än via formell utbildning kan inkluderas i din examen utan att den direkt måste motsvara studier vid Aalto.
 • Kom överens om en personlig prestation med ansvarsläraren på förhand. 

Du kan även planera studier som du tänker genomföra någon annanstans genom att göra ett studieutkast i din studieplan.

 • Ett studieutkast är ett sätt att på förhand planera in studier och kompetens som du kommer att genomföra/förvärva någon annanstans i din studieplan.
  • Det kan till exempel vara fråga om utbytesstudier eller JOO-studier.
 • När du har genomfört studierna eller förvärvat kompetensen ska du ansöka om inkludering i examen eller om en personlig prestation.

Du kan ansöka om tillgodoräkning bara via en studieplan som är i kraft, och tillgodoräkningen är examensspecifik. Om du inte är närvaroanmäld för terminen kan du inte skicka in en ansökan om tillgodoräknande. 

Ansök om att ersätta ett studieavsnitt

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier

Ersätt en kurs  

Om du har en kursprestation eller annan kompetens vars innehåll motsvarar en kurs i ditt utbildningsprogram, kan du ansöka om att ersätta kursen. 

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier

Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.
Du kan lägga till kurser, annan kompetens eller båda två på din ansökan. Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om ersättning med på samma ansökan. 

 • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.

 • Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill (se bilden nedan).

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt. 

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.


Ansök om att inkludera studier eller kompetens 

En ansökan om att inkludera studier eller kompetens är studierättsspecifik och kan inte automatiskt överföras till en annan utbildning eller en annan plats i din examen.

Studier eller kompetens kan inkluderas på två sätt:

 • Du kan göra en direkt ansökan om inkluderande. 
 • Om du har planerat in studierna eller kompetensen i din studieplan i form av ett studieutkast kan du ansöka om inkluderande via det. 

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens.


 • Välj först var i examensstrukturen du vill placera studierna eller kompetensen. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram innan du ansöker om du är osäker. 
 • Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas.
 • Välj också om du vill få beslutet om inkluderande enbart i Sisu eller även per post. 
 • Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om inkluderande med på samma ansökan.
  • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.  
 • När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill (se bilden nedan).
 • Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.
  • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
  • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan. 
  • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor. 


Ansök om personlig prestation 

Du kan inkludera kompetens som du har förvärvat någon annastans i din examen som en personlig prestation. Kom först överens om den personliga prestationen med en lärare eller handledare inom ditt utbildningsprogram. Lärandetjänsterna hjälper dig vid behov att hitta en lämplig person.

Du kan endast ansöka om personliga prestationer för en utbildning som du har studierätt för. En ansökan om personlig prestation är studierättsspecifik och kan inte automatiskt överföras till en annan utbildning eller en annan plats i din examen.

När du har kommit överens om prestationen kan du skapa ett studieutkast i din studieplan. När du har genomfört de överenskomna delarna ansöker du om en personlig prestation vi studieutkastet. Läraren förmedlar prestationsmeddelandet till lärandetjänsterna, som behandlar din ansökan.

Du kan ansöka om en personlig prestation på två sätt:

 • Du kan göra en direkt ansökan om personlig prestation.
 • Om du har planerat in studierna eller kompetensen i din studieplan i form av ett studieutkast kan du ansöka om en personlig prestation via det.

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om personlig prestation.Välj först var i examensstrukturen du har kommit överens om att studierna eller kompetensen ska placeras. 

 • Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas.
 • Välj också om du vill få besluten enbart i Sisu eller även per post. 

Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om personlig prestation med på samma ansökan. 

 • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill.

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Planera studier eller kompetens som du genomför/förvärvar på annat håll med hjälp av ett studieutkast

Om du planerar att genomföra studier eller förvärva kompetens som inte finns i Sisu kan du lägga till dem i din studieplan som ett studieutkast. Du kan använda studieutkastet för att planera till exempel

 • utbytesstudier
 • självständiga studier
 • påbyggnadsstudier.

Via studieutkastet kan du ansöka om inkluderande eller om en personlig prestation.

 • När du har genomfört prestationen (t.ex. kommit tillbaka från utbytesstudierna och har ett studieprestationsutdrag över dem) kan du ansöka om inkluderande via studieutkastet.
 • När du har genomfört den personliga prestationen (läraren har förmedlat eller håller på att förmedla prestationsmeddelandet) kan du ansöka om personlig prestation via studieutkastet.

Skapa ett studieutkast

För att skapa ett studieutkast ska du först välja den studiehelhet i din studieplan som du vill inkludera utkastet i. Du kan lägga till utkastet antingen under studiehelheten eller under mellanrubriken. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram om du är osäker på var du ska placera ditt studieutkast.


Uppgifter som ska inkluderas på studieutkastet:  

 • Namn på studierna (t.ex. utbytesstudier, språkstudier vid Helsingfors universitet)
 • Studiernas planerade omfattning
 • Studiernas planerade prestationsplats
 • En fri beskrivning av vad du tänker göra och hurdan kompetens du tänker förvärva. 

Studieutkast i studieplan

Ansök om inkluderande eller personlig prestation via studieutkastet

När du har genomfört studierna eller förvärvat kompetensen som du har planerat i utkastet kan du använda utkastet för att ansöka om inkluderande eller personlig prestation.

Öppna studieutkastet, klicka på Föreslå prestation och gå vidare till att ansöka om inkluderande eller personlig prestation.


Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas. 

 • Välj också om du vill få beslutet enbart i Sisu eller även per post.

Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om inkluderande eller personlig prestation med på samma ansökan.

 • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill. 

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Inkludera samma studier i flera examina vid Aalto-universitetet

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande. Tillgodoräknande tillämpas i situationer där du 

 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen) 
  • Planera in studierna från din gamla examen med ett studieutkast och använd det för att ansöka om godkännande. 
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM) 
  • Placera studieavsnitten i original i den examen som de i första hand tillhör. Sedan kan du placera dem i din andra examen via ett studieutkast (till exempel huvudämnesstudier i ekonomi kan placeras i de fritt valbara studierna för en kandidatexamen i teknik.  Ansök om tillgodoräkning via studieutkastet.
 • Om du genomför ett biämne som kan placeras i båda examina ska du i första hand inkludera den i den examen som blir klar först, och som ett studieutkast i den examen som blir klar senare.  

Inkludera bilagor i tillgodoräkningsansökan

Du kan inkludera bilagor i alla ansökningstyper (ersättning, inkludering, personlig prestation). Bilagor i Sisu går igenom en datasäkerhetskontroll, och det går inte att lägga till bilagor som inte kommer igenom kontrollen.

Tillåtna filformat är pdf, .txt, .doc, .docx, .png, .jpeg och .jpg. Filen får inte vara större än 10 Mb. En ansökan kan ha högst 20 bilagor. Om du behöver lägga till fler än 20 filer kan du kombinera dem innan du laddar upp dem i Sisu.

Du lägger till bilagor i det andra steget av ansökan (välj filer/dra filer hit). 


Ge bilagorna en tydlig skriftlig beskrivning, t.ex. ”studieprestationsutdrag” eller ”kursbeskrivningar”. Högsta möjliga antalet tecken är 1024.

Du kan ta bort bilagor innan du övergår till förhandskontrollen av ansökan. I förhandskontrollen kan du se ansökans innehåll, men kan inte redigera eller ta bort bilagor. Gå tillbaka om du noterar något som behöver korrigeras.

OBS. Du kan inte heller ta bort bilagor efter att du har skickat in ansökan, så att du säkert inte i misstag tar bort dokument som kan påverka beslutet. Vid behov kan du be studerandeservicen vid din högskola ta bort bilagor innan ansökan behandlas.

Beslut 

Du får ett meddelande om beslutet i Sisu, och även hem per post om du har valt det alternativet. Om din ansökan om tillgodoräknande godkänns registreras studieprestationen automatiskt. 

På bilden ser du en inkluderad studieprestation: presationen har statusen ”inkluderat”, prestationsdatumet är det ursprungliga prestationsdatumet och uppgifter om den ursprungliga prestationen finns i tilläggsuppgifterna.  


Ersatt studieavsnitt

Ett ersatt studieavsnitt registreras som genomfört och du ser informationen om ersättningen och beslutet i kursbeskrivningen.


Inkluderade studier och personliga prestationer 

Om du har ansökt om inkluderande eller personlig prestation via ett studieutkast syns prestationen på studieutkastets plats i studieplanen. 

Om du har ansökt utan ett studieutkast inkluderar beslutet en länk för att placera prestationen i planen. Klicka på länken för att övergå till planen och placera studierna på rätt plats.  • No labels