Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

[Suomeksi] [in English]

  1. Du kan lägga till allmänna kommentarer i din studieplan eller kommentera specifika punkter, till exempel studier du har genomfört eller ska genomföra utanför Aalto-universitetet.  Allmänna kommentarer gäller hela studieplanen och specifika kommentarer en viss punkt i studieplanen (såsom en kurs eller en studiehelhet). Kommentarer kan inte redigeras eller raderas efter att du skickat in studieplanen.

    1. Tryck på knappen studiehandledning i övre högra hörnet och välj sedan ”allmän kommentar” eller ”specifik kommentar”. Om du väljer specifik kommentar kan du välja vilken del av examen kommentaren gäller.


    2. Kryssa i rutan där du bekräftar att du förstår informationen om att skicka känsliga personuppgifter och tryck sedan på Sänd.


Notera att kommentarer tillsvidare inte skrivs ut i studieplanen.


  • Gör så här om din kommentar innefattar en kurs eller studiehelhet vid ett annat universitet som använder Sisu-systemet (t.ex. JOO-studier):

Gå till Sök kurser-funktionen och sök upp de kurser du vill kommentera. Kom ihåg att byta universitet ovanför sökfältet. Obs! Aalto-universitetet ansvarar inte för andra universitets kursinformation.

Gå till vyn Studiestruktur, öppna ”Lägg till i planen” på vänster sida och placera kurserna eller helheterna på ett lämpligt ställe i studieplanen. Kom ihåg att bekräfta valen i den högra sidomenyn. Dessa kurser och helheter syns även i utskriften av studieplanen.

  • No labels