Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 [suomeksi] [in English]

Observera

Studerande ska anmäla sig till undervisningen i Sisu från och med 9.8.2021.


Du kan få två olika slags meddelanden efter att ha anmält dig till studiemomentet: automatiska meddelanden eller meddelanden som skickas manuellt.

Automatiska meddelanden om förändringar i undervisningen

Automatiska meddelanden skickas när undervisningen eller undervisningsgruppen inhiberas, eller när undervisningsgruppen byter tid eller plats. Meddelandet skickas till de anmälda som har antagits eller är förhandsantagna eller som just då enligt den preliminära beräkningen är i en undervisningsgrupp som det sker förändringar i.

Rubriken på de automatiska meddelandena är "Förändringar i undervisningen". Meddelandet leder dig till studiekalendern där du kan göra de ändringar som behövs i anmälan om anmälningstiden ännu pågår och ändringar behövs.

Automatiska påminnelser om anmälan

Om du har placerat undervisning med normal anmälan i din kalender blir du påmind om att anmälan fattas. Påminnelsen skickas en vecka innan anmälningstiden tar slut. Påminnelsen skickas en gång per studerande per undervisningsmoment. Påminnelsen skickas även när du lägger till undervisningen i din kalender om det är mindre än en vecka kvar av anmälningstiden.

Meddelandena skickas två gånger per dag: kl. 06 och 18. Meddelandena skickas till de studerande som efter förra påminnelsen har lagt till undervisningen i sin kalender.

Påminnelser skickas inte om undervisning med direkt bekräftelse eller där efteranmälan pågår.

Manuella meddelanden om undervisning

Läraren kan manuellt skicka meddelanden till studerande som anmält sig.

  • No labels