Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

[Suomeksi] [in English]


Observera: om du hittar motstridig information i WebOodi och Sisu, är informationen i WebOodi tills vidare den primära informationen.

Under läsåret 2020–2021 skapar studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.  Anvisningar för studerande läggs till på den här sidan i takt med att flera av Sisus funktioner tas i bruk. Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Utöver de skriftliga anvisningarna finns det även några videoanvisningar (på finska/engelska).

Hjälp med Sisu

Inspelning: Sisu-webbinarium för studerande 22.3.2021

  • Presentationsmaterialet läggs till här i pdf-format så snart som möjligt.
  • Presemo-länkarna i presentationen finns inte längre.
  • De vanliga frågorna som presenteras i evenemanget läggs till på FAQ-sidan så snart som möjligt.
  • Ändringshandboken som nämns i presentationen kommer snart att vara på svenska.
  • För att hålla koll på siduppdateringar, använd watch-åtgärden som kan aktiveras genom att logga in på wiki.aalto.fi-miljön.


Brukanvisningar för studerande

Bland annat följande anvisningar är på kommande:

  • hur du anmäler dig till undervisningen
  • hur du ansöker om att bli utexaminerad.
  • No labels