Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 32 Next »

[Suomeksi] [in English]


Observera: om du hittar motstridig information i WebOodi och Sisu, är informationen i WebOodi tills vidare den primära informationen.

Under läsåret 2020–2021 skapar studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.  Anvisningar för studerande läggs till på den här sidan i takt med att flera av Sisus funktioner tas i bruk. Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Utöver de skriftliga anvisningarna finns det även några videoanvisningar (på finska/engelska).

Hjälp med Sisu

Sisu-webinarium för studerande i mars 2021


Brukanvisningar för studerande

Bland annat följande anvisningar är på kommande:

  • hur du anmäler dig till undervisningen
  • hur du ansöker om att bli utexaminerad.
  • No labels