Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

Individuella studieplanen (ISP)

Hur gör doktoranderna, de har inga valbara studier

Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.

Om man vill ta flera kurser/studiepoäng än de tänkta (120 sp för Master's), hur kan man välja kurserna utöver dessa? Sisu säger nu att det är mot reglerna.

Du kan ändra eller lägga till extra kurser till dina valbara studier i studieplanen. Om du lägger till flera kurser till dina valbara studier än det borde vara, kan studieplanens status säga "Val mot reglerna". Det hindrar ändå inte att du anmäler dig till kursen. Före utexamineringen måste du göra färdigt din studieplan.

Kan man välja magisterskurser som man också tänker inkludera i sin magistersexamen redan under tiden för kandidatskedet, och på något sätt flytta kursen till magistersskedet?

Du kan göra din individuella studieplan genast när du har fått studierätt till magisterprogrammet. I innehålls relaterade frågor, kontakta lärandetjänsterna i ditt utbildningsprogram. 


Kursanmälan

Behöver min studieplan vara godkänd innan jag kan anmäla mig till kurser?​

Nej, en godkänd studieplan är inte nödvändig för kursanmälan i Sisu.

Hur kan jag genomföra extra studier, om kurserna måste vara i min studieplan för att jag ska kunna anmäla mig till dem?​

Du kan ändra eller lägga till extra kurser till dina valbara studier i studieplanen. Om du lägger till flera kurser till dina valbara studier än det borde vara, kan studieplanens status säga "Val mot reglerna".

Det hindrar ändå inte att du anmäler dig till kursen. Före utexamineringen måste du göra färdigt din studieplan.

Jag är doktorand. Var i min studieplan kan jag lägga till extra studier? ​

Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.

Om jag anmäler mig till en kurs med begränsat antal platser, kommer jag kunna se min köplats till kursen i Sisu?​

Tyvärr inte, i Sisu kan du endast se en uppskattning  om du ryms med i kursen om anmälan skulle stänga just vid detta tillfälle

Kan kursanmälningar arkiveras i Sisu lika som i WebOodi?​

Tyvärr inte, och det här påverkar vyn i MyCourses. Du kan ändå filtrera kursvyn i MyCourses

Kan jag ta bort kursen från min studieplan när jag ännu går kursen?​

Detta rekommenderas inte. Att hålla kursen i studieplanen tills du har slutfört den och fått ett vitsord underlättar att kursen registreras  rätt sätt i Sisu. 


Utexaminering

Hur syns extra kurser man gått när man utexamineras? Tex när man blir kandidat, kan man välja om de ska synas med i kandidatexamen eller om man sparar dem till magisterexamen?

I examensbetyget syns bara de kurser som du har lagt in i studieplanen. I innehålls relaterade frågor, kontakta lärandetjänsterna i ditt utbildningsprogram. 
  • No labels