Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Lisäajan hakemisen vaiheet lyhyesti

 1. Saat Sisussa etusivulla ilmoituksen, että opiskeluaikasi on päättymässä kuluvan lukukauden lopussa
 2. Jos et ehdi valmistua, hae lisäaikaa
 3. Päivitä ensisijainen HOPS tai laadi sellainen Sisussa
 4. Ajoita puuttuvat opinnot 
 5. Täytä lisäaikahakemus ja lähetä se
 6. Lähetetyn hakemuksen voi perua, jos haluaa vielä päivittää HOPSia tai et tarvitse lisäaikaa
 7. Toimita muut mahdolliset liitteet ohjeiden mukaan Sisun ulkopuolella, Otsikoi sähköpostisi ”Oma koulu (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), oma nimi, lisäaikaliite”
 8. Saat päätöksen tiedoksi Sisussa

Milloin lisäaikaa ei haeta Sisussa ja milloin sitä ei voi hakea lainkaan?  

Lähtökohtaisesti lisäaikahakemus tehdään Sisussa, jos Aalto-tunnuksesi on voimassa ja voit kirjautua Sisuun.

Lisäaikaa ei haeta Sisussa, jos 

 • Aalto-tunnus ei ole voimassa, etkä voi kirjautua Sisuun. Lisäaikaa haetaan tällöin eAge-hakemuksella (ota yhteyttä oman ohjelmasi Oppimispalveluihin). 
  • sekä opintosuunnitelma, ajoitus sekä lisäaikahakemus tehdään Sisun ulkopuolella
 • Jos opiskeluaika on jo päättynyt JA koulutuspolkusi on henkilökohtaistettu;  et pysty tekemään lisäaikahakemusta Sisussa. Lisäaikahakemus tehdään eAge-hakemuksella (ota yhteyttä oman ohjelmasi Oppimispalveluihin)
  • Tee HOPS Sisussa, vaikka se jää sääntöjen vastainen -tilaan, virkailija käyttää sitä hakemuksen käsittelyssä


   Näet Omissa tiedoissa, opiskeluoikeuden kohdalta, jos koulutuspolku on henkilökohtaistettu: 

Lisäaikaa ei voi hakea lainkaan, jos

 • opiskeluoikeuden tila on peruutettu, luopunut tai valmistunut TAI
 • olet siirtymässä toiseen oppilaitokseen. 

1 Kun opiskeluaika on päättymässä

Kun opiskeluaikasi on päättymässä kuluvan lukukauden lopussa, näet Sisussa etusivulla ilmoituksen ja linkin lisäaikahakemuksen tekemiseen. Järjestelmä ohjaa sinut tällöin tekemään lisäaikahakemuksen sekä siihen liittyen    

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
 • ja ajoituksen opinnoille.

Mahdolliset muut lisäaikahakemukseen liittyvät dokumentit toimitetaan Sisun ulkopuolella. 

 • HUOM! Lisäaikaa ei voi hakea, jos tutkinnon osat ovat tilassa Osat suoritettu. Tällöin voi hakea valmistumista, kun kaikki opinnot tutkinnossa on suoritettu. 


Lisäaikaa ei voi hakea Sisussa, jos:

 • Aalto-tunnus ei ole enää voimassa; lisäaikahakemus ja HOPS tehdään Sisun ulkopuolella. 
 • Jos opinto-aika on jo päättynyt ja koulutuspolkusi on Sisussa henkilökohtaistettu; lisäaikahakemus tehdään Sisun ulkopuolella. 

2 Lisäajan hakeminen, kun opiskeluoikeus on vielä voimassa

Kun opiskeluoikeuden voimassaolo on päättymässä kuluvan lukukauden aikana, näytetään Sisun etusivulla infolaatikko: Mikäli et ehdi valmistua ennen opiskeluajan päättymistä, sinun tulee hakea lisäaikaa. Varaathan aikaa myös valmistumisprosessiin.

HUOM! Jos olet valmistumassa heinäkuussa tai joulukuussa, ei sinun tarvitse hakea lisäaikaa, vaikka opiskeluoikeuden voimassaolo päättyisi 31.7. tai 31.12. 

 • Lisäaikaa haetaan opiskeluoikeuden koulutuksen mukaisesti eli kaksivaiheisessa tutkinnossa hakemus koskee molempi tutkintoja, jos alempaa tutkintoa ei ole vielä suoritettu.
 • Jos sinulla on useampi opiskeluoikeus samassa tilassa, näytetään niistä omat infolaatikkonsa.
 • Infolaatikon alta pääsee lisäajan hakemukseen Hae lisäaikaa -linkistä.

Lisäajan hakeminen, kun opiskeluaika jo päättynyt

Jos opintoaika eli opiskeluoikeus on jo päättynyt, ei infolaatikkoa näytetä enää etusivulla, mutta hakemuksen pääsee tekemään kohdasta Omat tiedot, opiskeluoikeuden tiedoista. 

 • Aalto-tunnuksen tulee olla vielä voimassa, jotta voi kirjautua Sisuun ja pääsee tekemään sitä kautta lisäaikahakemuksen (kuva alla). 

Opinto-oikeuden palauttaminen ja rajattu tutkinnon suoritusaika

Jos olet menettänyt opinto-oikeutesi sen vuoksi, että tutkinnon suorittamisaikasi on päättynyt (etkä ole hakenut tai sinulle ei ole myönnetty lisäaikaa), haet ainoastaan lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten. Sinun ei tarvitse tällöin hakea opinto-oikeuden palauttamista eikä maksaa uudelleenkirjaamismaksua. 

Jos olet alunperin menettänyt opinto-oikeutesi sen vuoksi, että olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja tämän jälkeen opintoaikasi on päättynyt (koska lukukaudet, joilta ilmoittautuminen puuttuu, lasketaan tutkinnon suorittamisaikaan), sinun tulee hakea lisäaikaa. Sinun ei tarvitse hakea erikseen opiskeluoikeuden palautusta, vaan opiskeluoikeuden palautus harkitaan yhdessä lisäajan myöntämisen kanssa. Mikäli lisäaikaa myönnetään, myös opiskeluoikeus palautetaan ja sinun tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu.  Saat tähän erilliset ohjeet oman ohjelmasi palveluista. 

Opintoaika kuluu, jos laiminlyöt lukuvuosi-ilmoittautumisen

Huomaathan, että jos laiminlyöt lukuvuosi-ilmoittautumisen, tutkinnon suorittamisaikasi kuluu. Voit ilmoittautua poissaolevaksi tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu poissaololukukausien lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä on poissaolon syy ja milloin opiskeluoikeutesi on alkanut. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamisajan määräytymisestä.

Hakemuksen tekeminen 

Lisäaikahakemuksen tekeminen edellyttää siis opintosuunnitelmaa sekä puuttuvien opintojen ajoittamista. Ilman näitä vaiheita ei pysty tekemään lisäaikahakemusta. 

3 Opintosuunnitelma

Lisäaikahakemusta varten ei tarvitse luoda uutta opintosuunnitelmaa, vaan voit päivittää jo olemassa olevaa suunnitelmaa. Opintosuunnitelmasi tulee olla tilassa "Valinnat tehty". 

 • Jos näin ei ole, ohjaa Sisu päivittämään ensin suunnitelman kuntoon. 
 • Kun suunnitelma on valinnat tehty- tilassa, palaa etusivun kautta lisäajan infolaatikkoon tehdäksesi hakemuksen.
  • Lisäaikahakemuksen voi tehdä, vaikka opintojen rakenteessa vaaditaan kokonaisuudelle erillistä hyväksyntää. Hae kuitenkin erillistä hyväksyntä vaadituille kokonaisuuksille samalla. 

Jos opintosuunnitelmassasi on opintoluonnos tai useampia, niiden täytyy täyttää suunnitelman säännöt: opintoluonnos voi olla sellaisessa opintokokonaisuudessa, jonka säännöt sen sallivat tai kokonaisuudella täytyy olla ehdollinen hyväksyntä.

 • tarvittaessa hae hyväksyntää vapaan muokkauksen tilan kautta

Tarkemmat opintosuunnitelman laatimisen ohjeet. 

4 Opintojen ajoittaminen 

Jos et ole ajoittanut kaikkia opintojaksoja, ohjaa Sisu ajoittamaan ne. 

 • Suorittamattomien opintojaksojen ajoituksen tulee olla kuluvalla periodilla tai tulevilla lukukausilla.
  • Esimerkki: jos teet lisäaikahakemusta joulukuussa periodilla II, et voi ajoittaa opintoja samalle syksylle, bperiodille I. 
 • Jos kaksivaiheisessa tutkinnossa (kandi+maisteri) molemmat vaiheet ovat suorittamattomia, pitää sinun ajoittaa molempien tutkintojen opintojaksot.
  • opintojen ajoituksen voi tehdä pidemmälle aikajaksolle kuin 4 lukukautta / 2 lukuvuotta, vaikka lisäaikaa voi hakea kerrallaan enintään tämän verran. 
 • Opintoluonnokset täytyy myös ajoittaa.

Opintojakson ajoitus jo päättyneelle periodille, kun suoritusta ei ole vielä kirjattu

Jos jo päättyneelle periodille sijoittuvasta opintojaksosta puuttuu suoritusmerkintä, saat seuraavan huomautuksen Sisussa:  "Suunnitelmassasi on opintojaksoja, joita et ole suorittanut ja jotka on ajoitettu menneisyyteen. Korjaa ajoitusta" , jos haluat lähettää lisäaikahakemuksen heti. 

Alla olevassa kuvassa punaisella merkitty opintojakso on jo päättyneellä IV periodilla eikä siitä ole vielä tullut suoritusta. Muokkaamalla ajoitusta jatkumaan periodille V tai siirtämällä sen periodille V, saa lisäaikahakemuksen lähetettyä. 

Korjaa tällöin opintojakson ajoitus jatkumaan kuluvalle periodille tai odota, että suoritusmerkintä näkyy rekisterissä ja hae sitten lisäaikaa. 


Katso myös tarkemmat opintojen ajoitukseen liittyvät ohjeet

5 Varsinainen hakemus

Kun opintosuunnitelma ja opintojen ajoitus ovat kunnossa, pääset tekemään lisäaikahakemuksen.

Hakemuksen yläosassa näytetään opiskeluoikeutesi tiedot, läsnä- ja poissaololukukaudet, lakisääteiset poissaolot, ilmoittautumisen laiminlyönnit sekä suoritetut ja vaaditut opintopisteet ja suoritettujen opintopisteiden keskiarvo lukukautta kohden.

Hakemuksessa listataan kuluneissa lukukausissa opiskeluoikeudessa käytetyt lukukaudet, niiden läsnäoloilmoittautumistieto sekä suoritetut opintopisteet.

Suunnitelluissa opinnoissa näytetään ajoitustieto listauksena, josta kunkin lukukauden tiedot saa avattua ja pystyt tarkastelemaan tietoja myös opintojaksojen tasolla. Suunnitellut ja puuttuvat opintopisteet on laskettu alle yhteen. Myös mahdolliset opintoluonnokset näkyvät ajoitettuina.

Lisäajan pituus 

Lisäaikaa voi hakea maksimissaan neljä lukukautta eli 2 lukuvuotta kerralla. Tämän lisäksi hakemuksella pitää antaa lisätiedot opintojen viivästymisen syistä sekä siitä, miten aiot suorittaa opinnot loppuun.

Kuten muissakin Sisun hakemuksissa, sinä määrittelet, miten haluat päätöksen tiedoksi.

6 Lähetetty hakemus 

Kun hakemus on lähetetty, HOPSiin ja/tai opintojen ajoitukseen tehdyt muutokset eivät päivity hakemukselle. Tarvittaessa lähetetyn hakemuksen voi perua. Kuten kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset, lisäaikahakemus löytyy Omista tiedoista, kohdasta Hakemukset ja päätökset.

Jos siis on tarve tehdä hakemukseen muutoksia, peru hakemus, tee muokkaukset ja lähetä uusi hakemus. 

Huomioithan, että

 • peruttua hakemusta ei voi palauttaa.
 • et voi tehdä uutta hakemusta ennen kuin edellinen on käsitelty tai peruttu. 

7 Liitteiden toimittaminen

Liitteet toimitetaan Sisun ulkopuolella.

Terveystiedot ja muut arkaluonteiset liitteet

HUOM! Otsikoi sähköpostisi ”Oma koulu (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), oma nimi, lisäaikaliite”

Terveydentilatietoja (kuten lääkärintodistus) tai muita arkaluonteisia tietoja sisältävien liitteiden toimittaminen suojatulla sähköpostiyhteydellä:

 • Lähetä arkaluonteisia tietoja sisältävät liitteet aalto.fi-opiskelijasähköpostistasi osoitteeseen confidential@aalto.fi.s 
 • käytä vain tätä tapaa lähettää sähköpostia suojatusti! 

Jos lähetät liitteet muusta kuin aalto.fi-sähköpostiosoitteestasi niin kirjaudu ensin portaaliin osoitteessa https://securemail.aalto.fi ja lähetä sitten liitteet portaalin ohjeen mukaisesti  osoitteeseen confidential@aalto.fi.s

Muut liitteet 

HUOM! Otsikoi sähköpostisi ”Oma koulu (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), oma nimi, lisäaikaliite”

Muut lisäaikahakemukseen liittyvät liitteet toimitetaan osoitteella opiskelijapalvelut@aalto.fi 

Liitteiden toimittaminen paperisena

Jos haluat toimittaa liitteitä paperisena, toimita liitteet oman koulusi oppimispalveluihin, yhteystiedot löydät: https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot  

8 Päätös lisäaikahakemukseen

Lisäajan päätöksestä eli käsitellystä hakemuksesta saat viestin Sisussa ja halutessasi saat päätöksen myös postitse. 

Myönteinen päätös

Myönteinen päätös löytyy Omista tiedoista → Hakemukset ja päätökset sekä opiskeluoikeuden tiedoista. 

Kielteinen päätös 

Kielteinen päätös löytyy niin ikään Omista tiedoista → Hakemukset ja päätökset. Päätökseen on kirjattu perustelut sekä oikaisuohjeet.

Oikaisun hakeminen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen ja haluat hakea siihen oikaisua, saat tarkemmat ohjeet lisäaikapäätöksen yhteydessä. 


 • No labels