Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6 Osaamisen kehittäminen 

Moderaattori: Anna Hynynen ja Ida Salin

Tämän työryhmän (TR/WG 6) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing


6 Osaamisen kehittäminen

Vastuuyksiköt: HRS, COS ja LES

Osaamisen kehittämisessä ja sen toteuttamista tukevissa linjauksissa otetaan huomioon Aalto-yliopiston moninaisuus, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus. Henkilöstökoulutuksessa tunnistetaan asenteiden merkitys ja paneudutaan asiakaspalveluun, organisaatiokäyttäytymiseen, markkinointiin erilaisille kohderyhmille ja syrjinnän eri muotoihin. Tämän lisäksi Aaltoyliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EQU), LES-tiimit ja Aalto-yliopiston saavutettavuuden yhteisöverkosto (AccAnet) ideoivat, suunnittelevat ja kehittävät saavutettavuuskoulutusta. Saavutettavuuden toteutumista ja kehittämistä sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta seurataan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä lukuvuosina 2022–2024 alkaen:

 • Saavutettavuus huomioidaan osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa ja koulutusten käytännön järjestelyissä.
 • Koulutusten tarjonnassa otetaan huomioon kielilinjaukset, monikielisyys ja kansainvälinen henkilökunta (esim. tarjoamalla suomen kielen perusteita, erilaisia valmennuksia myös englannin kielellä sekä tiedotus tarjonnasta myös englannin kielellä).
 • LES keskittyy erityisesti opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja ottaa huomioon oppimisympäristöön liittyvät saavutettavuusasiat koulutuksissa.
 • HRS keskittyy kaikille yhteisen osaamisen kehittämiseen ja ottaa huomioon saavutettavuuden koulutuksissaan muun muassa käytännön järjestelyissä, tilavalinnoissa ja koulutusmateriaaleissa.

Toimenpiteet:

 • Aalto-yliopiston toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sisällytetään osaksi kaikkea koulutusta.
 • Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ovat saavutettavia ja perehdytyksen osana kerrotaan mitä saavutettavuus on Aalto-yliopistossa.
 • Järjestetään vuosittainen "Aalto goes Accessible" -symposium vuosina 2022–2024.
 • Henkilöstö- ja oppimispalvelut yhteistyössä LSS:n kanssa kartoittavat saavutettavuuden eri osa-alueiden asiantuntemusta Aallossa (esim. akustiikka, käytettävyys, esteettömyys, visuaalinen suunnittelu, typografia, palvelumuotoilu) sopivien kouluttajien löytämiseksi omasta yliopistoyhteisöstä (professorit, tutkijat, opintopsykologit, vierailevat tutkijat jne.).
 • Saavutettavuusasiantuntija ja saavutettavuuden asiantuntijaverkosto tukevat osaamisen kehittämisessä.


Saavutettavuusosaamisen kehittämisen seuranta

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yksi keino osaamisen kehittämiseen työssä oppimisen ja työtovereilta oppimisen rinnalla. Koulutustarjonnan löydät Workday Learning -sovelluksesta.

Pedagoginen koulutus - pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aalto-yliopiston pedagoginen koulutuskokonaisuus (25 op) tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuutta.

Diversity in customer service: Providing Great Customer Experience for All

Join your colleagues to learn how customer service representatives acknowledge and respect diversity of our community to increase customer satisfaction.

Aalto goes Accessible symposiums

Vuosittaiset Aalto goes Accessible -symposiumit on tarkoitettu yhteisölliseen oppimiseen ja saavutettavuuden edistämiseen Aalto-yliopistossa.
 

 • No labels

1 Comment

 1. Muistio 26.5.2021 Anna Hynynen ja Antti Raike

  1. Ehdotamme, että luku 6 upotetaan lukuihin 1-5 toimenpiteiksi, joilla tarkasti kehitetään kunkin osa-alueen osaamista.
   1. Asiakaspalvelun kehittäminen ehkä lukuun 1 (opiskelijat suurin yksittäinen kohderyhmä)
   2. Esteettömyyskartoittajien koulutus lukuun 2, samoin palvelutuottajien viestintä ja ylläpidon koulutus
   3. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten koulutus & viestintä lukuun 3
   4. Julkaisujen saavutettavuus lukuun 4
   5. Viestintäkokonaisuus lukuun 5
  2. Ida Salin aloittaa sijaistuksen elokuussa 2021. Kesä-heinäkuussa toimii siirtymäajan sijaisena Carita Pihlman
  3. Opettajien ja tutkijoiden (varsinkin tutkimusryhmien vetäjien) sekä muun akateemisen henkilöstön saavutettavuuskoulutus voisi olla osa korkeakoulupedagogisia opintoja.
  4. Henkilöstön tarvitsemien kohtuullisten mukautusten arviointi lienee parasta järjestää HRS:n kanssa.
  5. Yhteistyökuviot: Katja Rönkkö ja Ida Salin . Varsinkin viestinnän suunnittelu voisi olla listan kärjessä kaudella 2022 - 2024.