Skip to end of metadata
Go to start of metadata

moderaattori: Laura Öhrnberg

Tämän työryhmän (TR/WG 5) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
  • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
  • New and updated text after omissions (strikethrough)
  • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process

5 Tiedotus ja viestintä

Vastuuyksiköt: COS ja korkeakoulujen laitokset

Saavutettavuus otetaan huomioon verkkoviestinnän yleisessä kehittämisessä. Viestintäpalvelut tukee saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja tulosten arviointiin liittyvää viestintää opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi yksikkö tukee yliopiston käyttämissä viestintäkanavissa tietoa julkaisevia ja päivittäviä henkilöitä esteettömän vuorovaikutuksen ja saavutettavan julkaisemisen toteuttamisessa. Uusissa verkkomateriaaleissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä sekä W3C/WAI-ohjeistusta. Yliopiston linjauksen mukaiset kieliversiot, asiakirjamuotojen ja sisältöjen standardointi otetaan huomioon mahdollisuuksien ja tarpeisiin perustuvan priorisoinnin mukaan. Lisäksi viestintäpalvelut osallistuu tarvittaessa esteettömyyden ja saavutettavuuden toimenpiteiden ja kohderyhmien priorisointiin. Korkeakoulut noudattavat saavutettavuusdirektiiviä sekä valvovat omien laitostensa ja yksiköidensä ylläpitämien sivustojen (tutkimusryhmät yms.) saavutettavuutta.

Toimenpiteet:

  • Digitaalisen viestinnän laatutavoitteeksi varmistetaan Aalto-yliopiston verkkosivustoissa saavutettavuus W3C:n WAI -ohjeistuksen WCAG 2.1 AA-tasojen mukaisesti. 
  • Varmistetaan, että uudet materiaalit noudattavat DPL:n ja EU:n saavutettavuusdirektiivin saavutettavuusvaatimuksia
  • Varmistetaan, että myös vanhat sivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä 23.9.2020 alkaen, pl. arkistoitavat sivustot


Tiedotuksen ja viestinnän saavutettavuuden seuranta

Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Aalto.fi 1. Skandinaviassa ja 3. Euroopassa yliopistojen saavutettavuusvertailussa

Verkkosivustomme menestys on loistava saavutus. Lue, mistä muusta keskusteltiin Aalto.fi-editorien tapaamisessa marraskuussa.

Saavutettavat asiakirjat

Käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, Excel-, PowerPoint- tai pdf-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti.

  • No labels