Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa (Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit sekä Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut)

Moderaattori: Timo Ovaska

Tämän työryhmän (TR/WG 4) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
 • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
 • New and updated text after omissions (strikethrough)
 • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja ITS

Toteutetaan Open Access -periaatetta mahdollisimman laajasti osana Aallon strategista tavoitetta opetus- ja oppimateriaalin avoimesta jakamisesta. Virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä varmistetaan käytettävyys ja saavutettavuus.

4.1 Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit

Toimenpiteet:

 • LES kouluttaa opetushenkilökuntaa avointen oppimateriaalien julkaisemiseen yhteistyössä laitosten opettajien kanssa.
 • Opettajat voivat julkaista koulutusohjelmien kurssimateriaalia Aallon avointen oppimateriaalien portaalissa. 
 • ITS:n AV-tiimin tuella aaltolaiset voivat järjestää avoimia verkkolähetyksiä tilaisuuksista kuten vierailuluennoista ja seminaareista.
 • ITS varmistaa, että lista hyväksytyistä julkaisualustoista ja niiden tukipalveluista on löydettävissä uusituilta verkkosivuilta.
 • AV-tiimi toimittaa ohjeet videotallenteiden tekstittämisestä. Tekstittäminen noudattaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.
 • LES:n ja RIS:n tuella aineistojen omistajat voivat määritellä tarvittavat käyttö- ja tekijänoikeudet omien aineistojensa osalta esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti.

4.2 Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut

Toimenpiteet:

 • Yliopiston tutkimusjulkaisut ja julkaisusarjaan kuuluvat teokset julkaistaan ensisijaisesti Open Access -periaatteella (Rehtorin päätös, Dnro 0/246/00.01.06.06/2014). Mahdollisista rajoituksista sovitaan erikseen. 
 • LESin kirjasto- ja tietopalvelut tukee ja kouluttaa opiskelijoita ja tutkijoita yliopiston Open Access -periaatteiden mukaisiin käytänteisiin ja ylläpitämänsä julkaisuarkiston käyttöön.

4.3 Saavutettavuuden opetus- ja kehittelyaineisto

Kootaan saavutettavaa opetusta ja oppimista tukeva aineisto aalto.fi-sivustolle (vrt. 1.1). Yhteisön kumuloituva osaaminen kerätään helposti löydettävään ja jaettavaan muotoon, jolloin saavutettavuuteen liittyvän tiedon etsintä on tehokasta. Sivustolla julkaistaan tietoa mm. monenlaisista oppijoista sekä menettelyohjeita esim. valintakokeisiin, arviointiin, tentti- ja opetusjärjestelyihin, toimintarajoitteisen henkilön tukemiseen, yksilöllisten järjestelyjen toteuttamiseen ja tilojen esteettömyysarviointiin. Aineistoa laajennetaan ja päivitetään kertyvän kokemuksen ja palautteen myötä.

Toimenpiteet:

 • Jatketaan saavutettavuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden opetusaineiston julkaisua Aalto-yliopiston verkkopalveluissa.
 • Selvitetään mahdollisuudet tehokkaaseen julkaisutapaan.


Verkkomateriaalien ja julkaisujen saavutettavuuden seuranta

Digitaaliset palvelut opetukselle

Oppimispalveluihin kuuluva Opettajien palvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.

Aalto-julkaisusarjat

Aalto-yliopistolla on viisi julkaisusarjaa, jotka ilmestyvät painettuna ja verkossa.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Julkaisut ja opinnäytteet

Julkaisuarkistosta löydät muun muassa väitöskirjat, opinnäytteet ja tutkimusjulkaisut.

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia valmistellaan – kommentoi 31.5. mennessä

Linjaus määrittelee avoimuuden periaatteet ja ohjeistaa vastuullisiin tutkimuskäytöntöihin.

 • No labels