Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Moderaattori; Martti Rahkila (vara: Hannes Päivänsalo)

Tämän työryhmän (TR/WG 3) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
 • Collaborate and co-write with Accessibility coordination team members Sari Dhima , Anni Rintala , Katja Rönkkö, Anne Sunikka , Robert Salven , Anna Hynynen and Martti Rahkila
 • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
 • New and updated text after omissions (strikethrough)
 • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process


Muokattava tekstiosuus:

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Vastuuyksiköt: ITS ja LES

Eduskunta hyväksyi 12.2.2019 EU:n saavutettavuusdirektiivia noudattavan lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (DPL, 306/2019) ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (307/2019). Lait tulivat voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen Aalto-yliopistossa käynnistyi 23.9.2019 jatkuen kaudella 2022 - 2024.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus yhdenvertaiseen, turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (BYOD-periaate). Verkkopalveluiden tuottajat varmistavat sen, että verkkosivustot noudattavat DPL:n saavutettavuusvaatimuksia ja saavutettavuusdirektiiviä (W3C/WAI-ohjeistuksen (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) WCAG 2.1 AA-taso). Keskeisessä asemassa ovat verkkosivujen sisällön tuottajat, joilta edellytetään WAI-ohjeistuksen hallintaa ja DPL:n noudattamista. Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla osana digitaalisen toiminnan yleistä kehittämistä (Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030 -Suomesta joustavan opiskelun mallimaa - Digivisio2030).

Toimenpiteet:

Järjestetään Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpaja saavutettavuusdirektiivin toteuttamisen seuraamiseksi yhdessä Etelä-Suomen AVI:n saavutettavuustiimin kanssa vuonna 2022.

 • Julkaistut saavutettavuusselosteet (Accessibility Statement) päivitetään säännöllisesti suunnitelmien mukaisesti.
 • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden kartoitusta jatketaan. Sen perusteella arvioidaan ja projektoidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset vanhojen sivujen muokkaamiseksi.
 • ITS tarjoaa teknistä tukea työkaluohjelmistojen käytössä.
 • ITS varmistaa saavutettavuuden tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa.  
 • ITS välittää tietoa korkeakoulujen ja laitosten verkkotuottajille saavutettavasta verkkojulkaisemisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.
 • ITS varmistaa tietojärjestelmien saavutettavuuden ja työpisteiden esteettömyyden neuvontaan riittävät resurssit.


Tietojärjestelmien saavutettavuuden seuranta

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Saavutettavuusseloste Aalto-yliopiston verkkosivustolle

The Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (later web accessibility directive) outlines the minimum requirements for what an accessibility statement must contain.

Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

 • No labels

1 Comment

 1. I would strongly emphasize the need for practical, hands-on support for the content producers and -managers when it comes to digital accessibility. Please understand that people who make content for the pages of research groups are almost always young researchers (doctoral students and postdocs) who are doing it on top of their other duties, and do not get any credit for it. It's imperative that the accessibility requirements do not rest solely on their back. Likewise, it is important that supervisorw are also educated about these requirements, since Professors tend to have very clear, detailed view on how their group website should be prepared, and they often don't consider accessibility at all - so the content producers may end up in impossible situations.

  Ideally, each school should employ experts who can not only instruct these people, but also help to format the pages in with the supervisors. Pictures and graphics are a particular problem - At least on STEM fields, doctoral students already spend a lot of time preparing polished illustrations and infographics that are required for publication in high-end journals. But if one wants to publish the same content on Aalto website, it suddenly becomes illegal under the accessibility requirements. So if different graphics are needed for e.g. Aalto press releases, Aalto should have separate people to make them.