Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Moderaattori; Hannes Päivänsalo

Tämän työryhmän (TR/WG 3) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
  • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
  • New and updated text after omissions (strikethrough)
  • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process


Muokattava tekstiosuus:

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Vastuuyksiköt: ITS ja LES

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Eduskunta hyväksyi 12.2.2019 lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (DPL, 306/2019) ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (307/2019). Lait tulivat voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi 23.9.2019.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia ja saavutettavia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (BYOD-periaate). ITS varmistaa sen, että verkkosivustot noudattavat DPL:n saavutettavuusvaatimuksia ja saavutettavuusdirektiiviä (W3C/WAI-ohjeistuksen (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) WCAG 2.1 AA-taso). Keskeisessä asemassa ovat työkalujen käyttäjät, verkkosivujen sisällön tuottajat, joilta edellytetään WAI-ohjeistuksen hallintaa ja DPL:n noudattamista. Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla osana ITS:n kokonaisuuden kehittämistä.

Toimenpiteet:

Järjestetään Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpaja saavutettavuusdirektiivin toteuttamisen seuraamiseksi yhdessä Etelä-Suomen AVI:n saavutettavuustiimin kanssa vuonna 2022.

  • Julkaistut saavutettavuusselosteet (Accessibility Statement) päivitetään säännöllisesti suunnitelmien mukaisesti.
  • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden kartoitusta jatketaan. Sen perusteella arvioidaan ja projektoidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset vanhojen sivujen muokkaamiseksi.
  • ITS tarjoaa teknistä tukea työkaluohjelmistojen käytössä.
  • ITS varmistaa saavutettavuuden tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa.  
  • ITS välittää tietoa korkeakoulujen ja laitosten verkkotuottajille saavutettavasta verkkojulkaisemisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.
  • ITS varmistaa tietojärjestelmien saavutettavuuden ja työpisteiden esteettömyyden neuvontaan riittävät resurssit.


Tietojärjestelmien saavutettavuuden seuranta

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Saavutettavuusseloste Aalto-yliopiston verkkosivustolle

The Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (later web accessibility directive) outlines the minimum requirements for what an accessibility statement must contain.

Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

  • No labels