Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2 Infrastruktuurin esteettömyys (Opiskelu-, tutkimus- ja työtilat)

Moderaattorit: 2.1 Sari Dhima (vara: Kari Haapamäki) ja 2.2 Martti Rahkila (vara: Peter Simontschuk)

Tämän työryhmän (TR/WG 2) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
 • Collaborate and co-write with Accessibility coordination team members Sari Dhima , Anni Rintala , Katja Rönkkö, Anne Sunikka , Robert Salven , Anna Hynynen and Martti Rahkila
 • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
 • New and updated text after omissions (strikethrough)
 • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process

2 Infrastruktuurin esteettömyys

Vastuuyksiköt: CAS/ACRE (2.1) ja ITS (2.2)

2.1 Opiskelu-, tutkimus- ja työtilojen esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys sisältyy Aalto-yliopiston strategiaan. Kampuksen tilojen ja kulkuteiden havaittuja esteitä ja puutteita korjataan tarvittaessa erityisjärjestelyin. ACRE (Aaltoyliopistokiinteistöt) kartoittaa rakennetun ympäristön esteet, suunnittelee niiden poistamisen ja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten monenlaiset käyttäjät hahmottavat kampuksen turvallisena työ- ja opiskeluympäristönä. Suomen rakentamismääräyskokoelmien vaatimusten lisäksi pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 • Hyvä akustiikka, joka palvelee kaikkia ja erityisesti kuulovammaisia, näkövammaisia ja vieraskielisiä.
 • Rakennusten väri- ja materiaalimaailma tukee monenlaisten käyttäjien nopeaa ja turvallista suunnistamista sisätiloissa.
 • Selkeä ja riittävän isoin kirjasintyypein laadittu ACRE:n opastemanuaalia noudattava opastus sekä informaatiomuotoilu tilojen ja toimintojen hahmottamiseksi.
 • Palvelumuotoilua hyödynnetään tarvittaessa osana suunnitteluprosesseja.
 • Riittävästi säilytystilaa opiskelijoiden ja henkilöstön välineille ja töille siten, että määritellyt kulku- ja hätäpoistumisreitit pysyvät kaikissa tilanteissa esteettöminä.
 • Tasonvaihdoissa käytetään luiskia hissien lisäksi, mikäli se muun suunnittelun näkökulmasta on luontevaa.
 • Apuvälineiden, avustavan henkilöstön, kuljetus- ja muiden palveluiden joustava yhdistäminen talon omiin toimintoihin (kirjoitus- ja viittomakielen tulkit, henkilökohtaiset avustajat, opas- ja avustajakoirat).
 • Kuulon, näkemisen ja liikkumisen apuvälineiden (erilaiset mikrofonijärjestelmät, erityistietokoneet, mobiilit ohjauslaitteet, pyörätuolit tms.) sujuva käyttö BYOD-periaatteen mukaisesti.

Toimenpiteet:

 • Esteettömyyskartoitukset integroidaan kampuksen suunnitteluun ja kehittämiseen

 • Aalto Studios uudisrakennus (OK2) sekä saneerattava OK5L suunnitellaan esteettömiksi.
 • Peruskorjauskohteissa ja ulkoalueilla tehdään esteettömyyskartoituksia, jotka tilataan alan asiantuntijoilla. 
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (invataksit yms.).
 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan pelastusohjeiden monikielisyys (yliopiston kielilinjaus) sekä pidetään pelastussuunnitelmat ajan tasalla.
 • Varmistetaan vuosittain, ettei polkupyörien säilytys tms. sisäänkäyntien lähellä estä liikkumista. 
 • Jakeluliikenne ohjataan sisäänkäynneille siten, ettei jakeluauto estä henkilökuljetuksia ja saattoliikennettä.
 • Varmistetaan esteettömien kulkureittien viiveetön huolto ja ylläpito läpi vuoden
 • Varmistetaan pistokkeiden helppokäyttöisyys, soveltuvuus ja riittävyys moninaisille välineille.
 • Varmistetaan Dipoliin johtavien kulkureittien esteettömyys, jotka toteutetaan vaiheittain 2022 - 2024.
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla

2.2 Toimitilojen tietojärjestelmien saavutettavuus

Opetuksen ja kokousten vaivaton ennakkosuunnittelu keventää henkilöstön työkuormaa varsinaisen toiminnan aikana. Siksi toimitilojen varausjärjestelmää kehitetään tutkimus- ja opetusympäristön saavutettavuuden parantamiseksi. Toimitilan varaajalla pitää olla mahdollisuus arvioida tilojen esteettömyys jo varausta tehdessä. Siksi tilavarausjärjestelmää täydennetään siten, että varaaja saa tietoonsa huonekohtaiset neliöt, vuokrahinnat, esteettömyyden sekä tilan pohjapiirrokset kalustemerkinnöin. Muita kehitettäviä ja integroitavia tietojärjestelmiä ovat mm. MyCourses, oodi, sopimusten hallintajärjestelmä, laskentajärjestelmä, opiskelijatietojärjestelmä, tutkimustietojärjestelmä sekä henkilötietojärjestelmä.

Toimenpiteet:

 • Selvitetään, miten toimitilojen varausjärjestelmään liitetään kaikille tilojen käyttäjille mahdollisuus palautteen antamiseen: Sen avulla tilojen esteettömyys varmistetaan kustannustehokkaasti yhteisön avulla.
 • Tietotekniikkapalvelut (ITS) kerää päätöksenteon tueksi tietoa kaikkien IT-luokkien käyttöasteesta.
 • Esitystekniikan käyttöliittymässä huomioidaan saavutettavuus.


Infrastruktuurin esteettömyyden seuranta

ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy eli ACRE

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Digital Aalto

Aalto-yliopistolla on kunnianhimoinen tavoite: muutaman vuoden kuluttua olemme yksi Euroopan johtavista yliopistoista digitalisaation tutkimuksessa ja käytännöissä.

Aalto-yliopisto kartoitti induktiosilmukoiden laatua helpottaakseen kuulovammaisten asiointia

Kuulovammaisten yhdenvertaisuutta edistävä projekti on ollut merkittävä Suomessa ja kansainvälisesti.

Aalto-yliopiston sitkeä työ digitalisaation kehittämisessä on auttanut pandemiatilanteessa

Aiemmat panostukset digitaalisiin ratkaisuihin ovat nyt merkittävässä asemassa.

Uusi AV-käyttöliittymä tarjoaa yhdenmukaisen ja vaivattoman käyttäjäkokemuksen

Tiivis yhteistyö mahdollisti salien ohjauspaneelien käyttöliittymän tehokkaan kehittämisen.

 • No labels

5 Comments

 1. Peter Simontschuk ja Janne Lummaa: Voitteko lisätä tänne kommenttina mahdollisuuden käyttää wifiä ja BT-yhteyttä kuulolaitteisiin salien audiotekniikan yhteydessä (Sennheiser).

 2. Leave No One Offline: Digital Accessibility Engagement Primer
  The new primer document released by the International Labour Organization (ILO) and the Global Business and Disability Network (GBDN) intends to create a baseline understanding to kickoff discussions and actions to operationalize digital accessibility as a strategic digital inclusion imperative. It integrates findings from GBDN members with market insight and subject matter expertise by Frances West (Founder, FrancesWestCo and Chair, Strategy & Development Committee, G3ict). 

  Explore key insights and recommendations from the primer.
  http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2021/03/Digital-accessibility-primer.pdf

  "Digital accessibility needs to be viewed as a foundational pillar of any digital architecture and infrastructure, very similar to privacy and security. Because privacy and security have a legislative mandate, such as GDPR (Global Data Protection Regulation), which is similar to the digital accessibility legislation mandate, GBDN members could work with their IT leaders to examine how privacy and security governance and policy are established and explore the possibility of implementing a similar corporate-wide policy and process for digital accessibility."


 3. ILO releases new guide to promote diversity and inclusion at the workplace

  Reducing inequalities: ILO releases new guide to promote diversity and inclusion at the workplace

  New publication [November 2016] provides practical information for companies on how they can benefit from offering workplace adjustments t workers with specific needs.

  News | 30 November 2016
  GENEVA (ILO News) – On the occasion of International Day of Persons with Disabilities (marked annually on 3 December), the International Labour Organization (ILO) is releasing a new publication to provide step by step guidance on how and when to provide workplace adjustments – also called accommodations – for workers with specific needs.

 4. MDM otettava huomioon, liittyy vahvasti BYOD-periaatteeseen. Ping Martti Rahkila

 5. I would hope that when it comes to working spaces, it would be taken into account that in the future the trend might be less open offices, and more private workspaces. Especially now with COVID, we have seen what the drawbacks with very tightly-packed office spaces can be for all users. But they are also not good from accessiblity viewpoint, e.g. individuals that have autistics spectrum disorders (ASD) or otherwise have difficulty focusing are often distracted in shared offices.

  Regarding bicycles - it is of course important that bicycle parking does not block entrances, but also the parking spaces for the bikes are currently insufficient at many buildings. It would be great if some space could be set aside for bicycle parking whenever new parking spaces are constructed for cars.