Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2 Infrastruktuurin esteettömyys (Opiskelu-, tutkimus- ja työtilat)

Moderaattorit: 2.1 lpo Korhonen (vara: Kari Haapamäki) ja 2.2 Peter Simontschuk

Tämän työryhmän (TR/WG 2) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
 • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
 • New and updated text after omissions (strikethrough)
 • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process

2 Infrastruktuurin esteettömyys

Vastuuyksiköt: CAS/ACRE (2.1) ja ITS (2.2)

2.1 Opiskelu-, tutkimus- ja työtilojen esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys sisältyy Aalto-yliopiston strategiaan. Kampuksen tilojen ja kulkuteiden havaittuja esteitä ja puutteita korjataan tarvittaessa erityisjärjestelyin. ACRE (Aaltoyliopistokiinteistöt) kartoittaa rakennetun ympäristön esteet, suunnittelee niiden poistamisen ja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten monenlaiset käyttäjät hahmottavat kampuksen turvallisena työ- ja opiskeluympäristönä. Suomen rakentamismääräyskokoelmien vaatimusten lisäksi pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 • Hyvä akustiikka, joka palvelee kaikkia ja erityisesti kuulovammaisia, näkövammaisia ja vieraskielisiä.
 • Rakennusten väri- ja materiaalimaailma tukee monenlaisten käyttäjien nopeaa ja turvallista suunnistamista sisätiloissa.
 • Selkeä ja riittävän isoin kirjasintyypein laadittu ACRE:n opastemanuaalia noudattava opastus sekä informaatiomuotoilu tilojen ja toimintojen hahmottamiseksi.
 • Palvelumuotoilua hyödynnetään tarvittaessa osana suunnitteluprosesseja.
 • Riittävästi säilytystilaa opiskelijoiden ja henkilöstön välineille ja töille siten, että määritellyt kulku- ja hätäpoistumisreitit pysyvät kaikissa tilanteissa esteettöminä.
 • Tasonvaihdoissa käytetään luiskia hissien lisäksi, mikäli se muun suunnittelun näkökulmasta on luontevaa.
 • Apuvälineiden, avustavan henkilöstön, kuljetus- ja muiden palveluiden joustava yhdistäminen talon omiin toimintoihin (kirjoitus- ja viittomakielen tulkit, henkilökohtaiset avustajat, opas- ja avustajakoirat).
 • Kuulon, näkemisen ja liikkumisen apuvälineiden (erilaiset mikrofonijärjestelmät, erityistietokoneet, mobiilit ohjauslaitteet, pyörätuolit tms.) sujuva käyttö BYOD-periaatteen mukaisesti.

Toimenpiteet:

 • Esteettömyyskartoitukset integroidaan kampuksen suunnitteluun ja kehittämiseen

 • Uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi.
 • Peruskorjauskohteissa ja ulkoalueilla tehdään esteettömyyskartoituksia, jotka tilataan alan asiantuntijoilla. 
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (invataksit yms.).
 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan pelastusohjeiden monikielisyys (yliopiston kielilinjaus) sekä pidetään pelastussuunnitelmat ajan tasalla.
 • Varmistetaan vuosittain, ettei polkupyörien säilytys tms. sisäänkäyntien lähellä estä liikkumista. 
 • Jakeluliikenne ohjataan sisäänkäynneille siten, ettei jakeluauto estä henkilökuljetuksia ja saattoliikennettä.
 • Varmistetaan esteettömien kulkureittien viiveetön huolto ja ylläpito läpi vuoden
 • Varmistetaan pistokkeiden helppokäyttöisyys, soveltuvuus ja riittävyys moninaisille välineille.
 • Aloitetaan Dipoliin johtavien esteettömien kulkureittien suunnittelu, jotka toteutetaan lähivuosina vaiheittain.
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla

2.2 Toimitilojen tietojärjestelmien saavutettavuus

Opetuksen ja kokousten vaivaton ennakkosuunnittelu keventää henkilöstön työkuormaa varsinaisen toiminnan aikana. Siksi toimitilojen varausjärjestelmää kehitetään tutkimus- ja opetusympäristön saavutettavuuden parantamiseksi. Toimitilan varaajalla pitää olla mahdollisuus arvioida tilojen esteettömyys jo varausta tehdessä. Siksi tilavarausjärjestelmää täydennetään siten, että varaaja saa tietoonsa huonekohtaiset neliöt, vuokrahinnat, esteettömyyden sekä tilan pohjapiirrokset kalustemerkinnöin. Muita kehitettäviä ja integroitavia tietojärjestelmiä ovat mm. MyCourses, oodi, sopimusten hallintajärjestelmä, laskentajärjestelmä, opiskelijatietojärjestelmä, tutkimustietojärjestelmä sekä henkilötietojärjestelmä.

Toimenpiteet:

 • Selvitetään, miten toimitilojen varausjärjestelmään liitetään kaikille tilojen käyttäjille mahdollisuus palautteen antamiseen: Sen avulla tilojen esteettömyys varmistetaan kustannustehokkaasti yhteisön avulla.
 • Tietotekniikkapalvelut (ITS) kerää päätöksenteon tueksi tietoa kaikkien IT-luokkien käyttöasteesta.
 • Esitystekniikan käyttöliittymässä huomioidaan saavutettavuus.


Infrastruktuurin esteettömyyden seuranta

ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy eli ACRE

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Digital Aalto

Aalto-yliopistolla on kunnianhimoinen tavoite: muutaman vuoden kuluttua olemme yksi Euroopan johtavista yliopistoista digitalisaation tutkimuksessa ja käytännöissä.

Aalto-yliopisto kartoitti induktiosilmukoiden laatua helpottaakseen kuulovammaisten asiointia

Kuulovammaisten yhdenvertaisuutta edistävä projekti on ollut merkittävä Suomessa ja kansainvälisesti.

Aalto-yliopiston sitkeä työ digitalisaation kehittämisessä on auttanut pandemiatilanteessa

Aiemmat panostukset digitaalisiin ratkaisuihin ovat nyt merkittävässä asemassa.

Uusi AV-käyttöliittymä tarjoaa yhdenmukaisen ja vaivattoman käyttäjäkokemuksen

Tiivis yhteistyö mahdollisti salien ohjauspaneelien käyttöliittymän tehokkaan kehittämisen.

 • No labels