Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [suomeksi]

Du kan bekräfta en biämnesrätt bara via en studieplan som gäller en utbildning du har studierätt för.

Du kan söka efter och placera biämnen bara på ett sådant ställe i studieplanen där endast biämnen är tillåtna. Vid sådana helheter står det ”Sökning begränsad till biämnen” i sidomenyn.

Om du lägger till ett biämnesval som kräver bekräftelse i din studieplan, ser du meddelandet "Valet ’[helhetens namn]’ kan bekräftas som en del av din studierätt." Vissa av dessa val kan bekräftas av dig, vissa kräver bekräftelse av förvaltningspersonalen. Klicka på knappen Visa bredvid helheten för att se hurdan bekräftelse den kräver.  Du kan också se denna information i studieplansstrukturen: om du själv kan bekräfta valet står det ”Ej bekräftad” bredvid studiehelheten, och om valet kräver bekräftelse av förvaltningspersonalen står det ”Ej studierätt”.Om biämnet inte kräver separat studierätt, ser du texten ”Valet kan bekräftas separat” under biämneshelheten i sidomenyn. Bredvid texten finns knappen Visa, som du kan klicka på för att öppna vyn där biämnet kan bekräftas. I vyn ser du biämnets uppgifter och kan antingen bekräfta valet eller stänga vyn utan ändringar. Du kan också öppna uppgifterna för tidigare bekräftade val i denna vy. Observera att ditt kandidat- eller magisterprogram måste vara bekräftat innan du kan bekräfta ett biämne i kandidat- eller magisterskedet. När du har bekräftar valet ser du texten ”Valet bekräftat för din studierätt” under helheten i sidomenyn.

Om biämnet kräver separat studierätt ser du texten ”Kräver separat studierätt” under biämneshelheten i sidomenyn. Bredvid texten finns knappen Visa, som öppnar samma vy som i fallet ovan. Du kan dock inte bekräfta biämnesvalet i denna vy, utan systemet meddelar dig om att du måste ansöka om separat studierätt för biämnet i fråga. Det är inte ännu möjligt att ansöka om studierätt för biämnen i Sisu. Under de allmänna anvisningarna ser du också specifika anvisningar för hur du ansöker om studierätt för biämnet, förutsatt att den som ansvarar för helheten har matat in dem i systemet.Observera att biämnesstudier som genomförs t.ex. som utbytesstudier utomlands eller som JOO-studier vid ett annat finländskt universitet alltid kräver separat ansökan. Anvisningar hittar du i Into.

 

Hur ser jag att biämnesvalet är bekräftat?

När biämnesrätten är bekräftad ser du biämnesvalets uppgifter genom att klicka på knappen ”Visa” under helheten i sidomenyn. Du hittar också alla dina bekräftade biämnesval under fliken Studierätter på sidan Min profil. Obs. Du kan ta bort ett bekräftat biämne ur din studieplan, men det påverkar inte din studierätt till biämnet. Du kan alltså inte radera din studierätt för bekräftade biämnen, utan förvaltningspersonalen vid ditt studieprogram måste göra det.
  • No labels