OPIT

Esteetön tenttiminen


HENKILÖKOHTAISET JÄRJESTELYT TENTISSÄ

Aalto-yliopiston opiskelija voi henkilökohtaisena tenttijärjestyillä suorittaa EXAM-tentin esteettömässä tenttitilassa tai saada lisäaikaa EXAM-tentin suorittamiseen. Opiskelijan, joka tarvitsee tentin suorittamiseen henkilökohtaisia järjestelyitä, on otettava yhteyttä kurssin opettajaan hyvissä ajoin ennen tenttiä.

Esteetön tenttitilan M131 sijaitsee Kandidaattikeskuksen 1. kerroksen M-siivessä, osoitteessa Otakaari 1.

Opiskelija voi saada henkilökohtaisena tenttijärjestelynä myös lisäaikaa EXAM-tentin suorittamiseen. Lisäaikaa tenttiin myönnetään yleensä 1 tunti. Esimerkiksi, jos kurssitentti on 2 tunnin tentti, opiskelijalle tehdään henkilökohtainen tentti, joka kestää 3 tuntia. Jos kurssitentti on 3 tunnin tentti, opiskelijalle tehdään 4 tunnin tentti.

Huom! Exam-verkkopalvelussa 4 tunnin tentti tulee tehdä kahtena erillisenä 2 tunnin tenttinä. Käytännössä se tarkoittaa, että opettaja luo kaksi tenttiä ja opiskelija ilmoittautuu molempiin tentteihin, jotka tehdään peräkkäin. Lyhyen wc-tauon pitäminen tenttien välissä on sallittu.


TENTTI ESTEETTÖMÄSSÄ TENTTITILASSA

Esteettömän tenttitilan M131 käyttäminen edellyttää, että kurssin opettaja nimeää tentin tai tentit EXAM-verkkopalvelussa etuliitteellä XS (esim. XS Exam January 2030).

Henkilökohtaisen tenttijärjestelyn saanut opiskelija ilmoittautuu verkkopalvelussa kyseiseen tenttiin tai tentteihin, jotka on nimetty etuliitteellä XS. Tällöin myös opiskelija varaa verkkopalvelusta tenttitilakseen XS OK1M131. Mikäli opiskelijana tarvitset suosituksen henkilökohtaisiin tenttijärjestelyihin, ota yhteys koulusi LES Oppimisipalveluihin.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä viesti sähköpostiosoitteeseen: exam@aalto.fi. 

  • No labels