OPIT

EXAM

EXAM - Sähköisen tenttimisen palvelu

Digital assessment

Mikä EXAM-järjestelmä on?

EXAM – palvelun osoite: https://exam.aalto.fi

EXAM on järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisen ja joustavan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin. Opettaja voi toteuttaa ja arvioida erilaisia tenttejä ja osaamisen näyttöjä. Opiskelijat voivat osallistua arviointeihin joustavasti omiin aikatauluihinsa sopivasti kampuksen kameravalvotuissa EXAM-tiloissa.

Miten EXAM-järjestelmä toimii?

Kun opettaja on päättänyt käyttää opintojaksollaan EXAM-järjestelmää, hän luo, aikatauluttaa ja julkaisee tentin tai vastaavan osaamisen näytön EXAM-järjestelmässä. Kun tentti on julkaistu EXAM-järjestelmässä, opiskelija voi varata EXAM-järjestelmässä itselleen sopivan suoritusajan opettajan määrittelemän aikajakson sisällä. Opiskelija saa ajanvarauksesta automaattisen sähköpostivahvistuksen, josta käy ilmi tentin ajankohta, paikka ja tenttikone. Opiskelija osallistuu tenttiin hänelle varattuna aikana kampuksella sijaitsevassa kameravalvotussa EXAM-tilassa. Kun opiskelija on osallistunut tenttiin, opettaja saa automaattisen ilmoituksen arvioitavasta suorituksesta. Kun opettaja on arvioinut ja lukinnut suorituksen, opiskelija saa automaattisen viestin arvioinnin tuloksesta.

   

Opiskelijan EXAM-ohjeet

Opettajan EXAM-ohjeet

exam_prosessi

EXAM-tentin käyttöönotto kurssillasi

Ennen kun otat EXAM-järjestelmän käyttöön (opettaja), ota yhteyttä Exam-tiimiin (exam@aalto.fi) käyttökoulutusta varten, erityisesti jos suunnittelet MyCourses Quizin käyttöä.EXAM-tilat Aalto-yliopiston kampuksella

Kampuksellamme on viisi EXAM-tilaa, joista neljä sijaitsee Kandidaattikeskuksessa (osoitteessa Otakaari 1) ja yksi Harald Herlin Oppimiskeskuksessa (osoitteessa Otaniementie 9).


EXAM-tilat ovat auki rakennusten aukiolojen puitteissa. Tarkista rakennusten aukioloajat aina ennen tenttivarauksen tekemistä. Muistathan myös tarkistaa poikkeusaukioloajat.Opiskelijan velvollisuus on tarkistaa itse, että rakennus on auki hänen varaamanaan ajankohtana. Tarkista Oppimiskeskuksen aukioloajat ja Kandidaattikeskuksen aukioloajat aina ennen tenttivarauksen tekemistä. EXAM-järjestelmään poikkeusaikataulut päivittyvät joskus viiveellä.

Tila

Sijainti

Työasemien määrä

Varusteet

Erityishuomiot

Lento (215)

Harald Herlin -oppimiskeskus, 2. kerros, Otaniementie 9

5OK1Y339A

Kandidaattikeskus, 3.kerros, Y-siipi, Otakaari 1

28OK1M321

Kandidaattikeskus, 3.kerros, M-siipi, Otakaari 1

8OK1M327

Kandidaattikeskus, 3.kerros, M-siipi, Otakaari 1

8

Wacom-piirtoalustat


XS OK1M131

Kandidaattikeskus, 1.kerros, M-siipi, Otakaari 1

1

Wacom-piirtoalusta

Esteetön tenttitila, varattu ainoastaan opiskelijoille, joille on myönnetty kirjallinen suositus henkilökohtaisista opintojärjestelyistä. Tentin nimessä tulee olla XS-etuliite (XS TENTIN NIMI). Ylläpito poistaa tilasta muut varaukset.

Tutustu videolta Exam-tenttitilaan:

  • No labels