Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [In English]

Funktionen är inte i bruk

Funktionen är inplanerad att tas i bruk senare. 


Tillgodräknande anvisningar i Aalto-niversitetet

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande

Vad betyder tillgodoräknande av studier? 

Du kan ansöka om tillgodoräknande på tre olika sätt:

 • Ersätt en kurs
  • Ersätt en kurs med en annan kurs eller kompetens som du förvärvat på något annat sätt.
 • Inkludera kompetens
  • Inkludera kompetens (kurs eller annan kompetens) som du förvärvat någon annanstans i dina studier.
  • Funktionen är till för kurser och kompetens som inte direkt ersätter en annan kurs.
 • Lägg till som personlig prestation (till exempel via studieutkast)
  • Personliga prestationer används för studier som saknar en motsvarighet i Sisu.
 • Studieutkast
  • Motsvarande kurs finns inte i Aalto
  • Du har inte slutfört kursen eller förvärvat inlärningen ännu
  • Dessa studier kan vara till exempel utbytesstudier, studier vid ett annat universitet eller kompetens som du förvärvar på något annat sätt, och du kan planera dem som ett studieutkast.
  • När du har förvärvat kompetensen eller genomfört studierna kan du ansöka om en personlig prestation eller inkludera kompetens.


Du kan ansöka om tillgodoräknande bara via en primär studieplan för en examensutbildning du har studierätt till. Din studierätt ska även vara i kraft. 

 • Om du inte är närvaroanmäld för terminen kan du inte skicka in en ansökan om tillgodoräknande. 
 • Du kan endast skicka in en ansökan om tillgodoräknande via din primära studieplan.

Ersätt en kurs  

Om du har en kursprestation eller annan kompetens vars innehåll motsvarar en kurs i ditt utbildningsprogram, kan du ansöka om att ersätta kursen. 

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studierDu kan lägga till kurser, annan kompetens eller båda två på din ansökan.


Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.

 • Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.Använd samma ansökan bara för sådana studier eller kompetens som kan antecknas som en enskild prestation.

 • Exempelvis kompetens som förvärvats på olika ställen ska ansökas om separat, eftersom den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet kommer att synas på studieprestationsutdraget.

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den i pdf-format om du vill.

Du kan också återkalla din ansökan, men då kan den inte återställas och du måste vid behov göra en ny ansökan.

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen ”Begärd”. Bilagor kan inte tas bort när du har skickat in ansökan. 
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.


Inkludera kompetens i examen

Om du har förvärvad kompetens som inte direkt ersätter en kurs i ditt utbildningsprogram kan du anhålla om att inkludera kompetensen i examen.

 • OBS! Kompetensen inkluderas i bara en examen och kan inte flyttas till en annan examen, så om du ansöker om att inkludera kompetensen i din kandidatexamen kan du inte senare flytta den till magisterexamen. 


Kompetens kan inkluderas på två sätt:

 • Du kan göra en ansökan om inkluderande direkt.
 • Du kan förflytta dig till ansökan via ett studieutkast i din studieplan (mer information under rubriken Studieutkast i studieplanen nedan).

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens.

Välj först var i examensstrukturen du vill placera kompetensen.

 • Var i examen skulle kompetensen naturligast passa in?

Fyll sedan i prestationens namn och annan nödvändig information på samma sätt som i en ansökan om ersättande studier. 

Personliga prestationer och studieutkast

Studieutkast i studieplanen

Om du planerar att genomföra studier som inte finns i Sisu kan du använda ett studieutkast för att planera in dem. Exempelvis utbytesstudier, självständiga studier eller påbyggnadsstudier kan planeras med hjälp av studieutkast. Studierna kan sedan registreras som en personlig prestation. Du kan också använda studieutkast för att inkludera kompetens som du förvärvat någon annanstans och som inte direkt ersätter en kurs i Sisu (se Inkludera kompetens i examen ovan).

 • När prestationen är avklarad (t.ex. när du återvänt från utbytesstudierna) kan du ansöka om att registrera prestationen via studieutkastet.
 • Om det är fråga om en prestation som du redan har genomfört kan du göra en direkt ansökan om en personlig prestation eller inkludering av kompetensen, och behöver inte skapa ett studieutkast.
 • Vi rekommenderar dock att du ansöker om personliga prestationer via ett studieutkast, eftersom kompetensen då automatiskt placeras på rätt ställe i examensstrukturen. 

Skapa ett studieutkast

För att skapa ett studieutkast ska du först välja den studiehelhet i din studieplan som du vill inkludera utkastet i. Du kan lägga till utkastet antingen under studiehelheten eller under mellanrubriken.

 • Om din utbildning inte är en examensutbildning kan du skapa ett studieutkast, men det är inte ännu möjligt att använda utkastet för att ansöka om personliga prestationer. 

Studieutkast i studieplan

När du har förvärvat kompetensen i studieutkastet kan du använda utkastet för att ansöka om en personlig prestation eller inkludering av kompetens. 

Klicka på Föreslå prestation för att ansöka om en personlig prestation eller inkludering av kompetens. Ansökan framskrider på samma sätt som andra tillgodoräkningsansökningar.  

 • Om du har förvärvat kompetensen vid ditt universitet, ansök om en personlig prestation.
 • Om du har förvärvat kompetensen någon annanstans, ansök om inkludering av kompetens.

 

Personliga prestationer

Personlig prestationer används för att beteckna kompetens som inte har en motsvarighet i Sisu men bedöms av ditt universitet.

I praktiken betyder detta att du diskuterar med din handledare eller lärare om hur du ska komplettera en examen/studiehelhet där innehåll saknas. En sådan situation kan uppstå till exempel om en studiehelhets omfattning har vuxit med tiden och du nu har för få studiepoäng i helheten.

När prestationen är avklarad registreras den som en del av din examen/studiehelhet. En personlig prestation är alltid en prestation som du avtalat om med din högskola (för prestationer som du genomfört på annat håll används inkludering av tidigare förvärvad kompetens.)

 • Du kan endast ansöka om personliga prestationer för en utbildning som du har studierätt för.


Du kan förflytta dig till ansökan antingen direkt (se bilden nedan) eller via ett studieutkast i din studieplan (mer information under rubriken Studieutkast i studieplanen ovan).

Skapa en ansökan via trepunktsmenyn i studieplanen (Ansök om personlig prestation)

Välj först var i examensstrukturen du vill placera prestationen och föreslå ett namn för den.

Observera:

När du gör en direkt ansökan utan ett studieutkast placeras den personliga prestationen inte automatiskt på den valda platsen i examensstrukturen. När du ansöker via ett studieutkast ersätter prestationen automatiskt studieutkastet på den korrekta platsen i strukturen.

Inkludera bilagor i ansökan

Du kan inkludera bilagor i alla ansökningstyper (ersättning, inkludering, personlig prestation). Bilagor i Sisu går igenom en datasäkerhetskontroll, och det går inte att lägga till bilagor som inte kommer igenom kontrollen.

Tillåtna filformat är pdf, .txt, .doc, .docx, .png, .jpeg och .jpg. Filen får inte vara större än 10 Mb. En ansökan kan ha högst 20 bilagor. Om du behöver lägga till fler än 20 filer kan du kombinera dem innan du laddar upp dem i Sisu.

Du lägger till bilagor i det andra steget av ansökan (välj filer/dra filer hit). Du kan antingen dra bilagorna till ansökan eller ladda upp dem.

Du kan också inkludera en högst 1024 tecken lång skriftlig förklaring till bilagan.


Bilagor kan tas bort innan du förflyttar dig till förhandskontroll av ansökan. Under förhandskontrollen kan du inte redigera eller ta bort bilagor. OBS. Du kan inte heller ta bort bilagor efter att du har skickat in ansökan, så att du säkert inte i misstag tar bort dokument som kan påverka beslutet. Vid behov kan du be studerandeservicen vid din högskola ta bort bilagan innan ansökan behandlas.


Beslut 

Om din ansökan om tillgodoräknande godkänns registreras studieprestationen automatiskt. På bilden ser du en inkluderad studieprestation: presationen har statusen ”inkluderat”, prestationsdatumet är det ursprungliga prestationsdatumet och uppgifter om den ursprungliga prestationen finns i tilläggsuppgifterna.  • No labels